Navigatie overslaan

Grun­ne­ger Power: unie­ke coö­pe­ra­tie voor duur­za­me ener­gie in Groningen

In Groningen is een voor Nederland unieke energiecoöperatie van start gegaan die tot doel heeft duurzame energie door onderlinge samenwerking goedkoper aan te bieden en aldus te bevorderen. Zo helpt Grunneger Power momenteel leden die zonnepanelen op hun dak willen installeren. Volgens de regionale omroep RTV Noord is er veel animo bij Groningers om zelf energie te produceren en zijn inmiddels al 450 mensen aangesloten bij de coöperatie. Ze krijgen kwantumkorting.

Grunneger Power heeft als doelstelling om inwoners en organisaties in de Gemeente Groningen in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook in samenwerking.

Niet alleen met de aanschaf van de zonnepanelen zelf, maar ook bij de aanschaf en installatie van de apparatuur daarom heen helpt Grunneger Power haar leden. Zoals met de aanschaf en installatie van een invertor (die de opgewekte stroom omzet naar 230 Volt) en een intelligente elektriciteitsmeter, waarmee stroom in mindering wordt gebracht op de stroom die men van het elektriciteitsbedrijf krijgt.

Volgens Grunneger Power kan de investering door haar leden in zonnepanelen al in 12 jaar wordt terugverdiend, terwijl de panelen gegarandeerd elektriciteit leveren voor 25 jaar.

Grunneger Power is een coöperatieve vereniging waarvan het voorlopige bestuur wordt gevormd door hoogleraar sociologie prof.dr. Frans Stokman, oprichter en voorzitter, drs. Titia Struiving, secretaris en ir. Rob Aptroot, penningmeester. Het is geen commerciële organisatie: alle financiële voordelen komen ten goede aan de leden.

Daarbij gaat het niet alleen om financieel voordeel voor de leden, ook het milieu wordt er beter van. ‘We kijken naar de lange termijn en hoe we het samen kunnen doen. Daarom kunnen en willen we volledig transparant zijn in onze communicatie. Kernenergie, olie, gas en steenkool zijn bij ons niet aan de orde. Grunneger Power bevordert lokaal opgewekte duurzame energie uit zon, wind, aardwarmte en biomassa’, aldus een woordvoerder.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring