Navigatie overslaan

Han­ze-lec­tor Klas­ke Veth: Krach­ti­ger orga­ni­sa­ties dank­zij duur­zaam HRM

De Hanzehogeschool Groningen heeft in Klaske Veth een nieuwe lector Duurzaam HRM gevonden. Veth zal onderzoek gaan doen naar manieren waarop medewerkers langer en met energie kunnen doorwerken om zo HRM een duurzaam karakter te geven. Ze zal daarbij onder meer kijken naar werk(omstandigheden) en de link naar fysieke-, sociale- en mentale gezondheid van medewerkers, ook wel 'well-being@work' genoemd.

De wereld van werk en daarmee ook de wereld van HRM veranderen razendsnel. Denk maar eens aan de flexibilisering van arbeidscontracten, de voortschrijdende globalisering en de impact van nieuwe technologie.

Onder invloed daarvan ontwikkelen organisaties zich steeds meer tot platforms waar multi-getalenteerde medewerkers samenkomen en co-creëren. De vraag die lector Klaske Veth zichzelf stelt is in hoeverre al deze partijen co-creatief en betekenisvol van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie en hoe mensen tegelijkertijd aan hun eigen potentieel kunnen werken.

Krachtige organisaties

Met de kennis die wordt opgedaan in het lectoraat wil de Hanzehogeschool bijdragen aan het steeds krachtiger worden van organisaties. De meeste kennis op HR-gebied wordt opgedaan in grote organisaties met eigen HR-stafafdelingen. Het lectoraat wil HR-kennis echter ook verspreiden onder midden- en kleinbedrijven waar vaak geen HR-afdeling is. Daarnaast moet de kennis niet alleen beschikbaar zijn voor HR-professionals maar onder alle professionals, zoals leidinggevenden, medewerkers en ondernemers.

Kansen voor medewerkers

De manier waarop medewerkers reageren op veranderingen kan verschillend zijn. Werk kan belastend zijn, en daarmee bijdragen aan de achteruitgang van vitaliteit maar het kan ook stimulerend zijn, en daarmee juist de vitaliteit bevorderen. Werk kan dus een positieve rol spelen in het verbeteren van fysieke-, social-emotionele- en mentale gezondheid. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs moet het Hanze-lectoraat gaan bijdragen aan het verduurzamen toekomstbestendig maken van werk.

Lectoraat Duurzaam HRM

Het lectoraat Duurzaam HRM is verbonden aan het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen en maakt deel uit van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen. Onderzoek wordt uitgevoerd vanuit innovatiewerkplaatsen. Dit is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken uit de maatschappij.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring