Navigatie overslaan

Inter­na­ti­o­na­le pri­meur slim­me ener­gie­net­ten in Hoogkerk

Energiekennisbedrijf KEMA heeft in opdracht van de Europese Unie samen met ECN, Essent en softwarebedrijf Humiq een totaalconcept slim energienet (smart grid) gerealiseerd in de wijk Hoogkerk in Groningen: PowerMatching City. Het is de eerste keer in Europa, en voor zover bekend wereldwijd, dat een 'levende' smart grid gemeenschap is gerealiseerd op deze technologische schaal. Smart grids zijn essentieel voor de toekomstige integratie van grote volumes duurzame energie en grootschalige inpassing van elektrisch vervoer. Het doel van het project is een referentiestandaard te creëren, die grootschalige implementatie van smart grids mogelijk moet maken. Ook het energieverbruikgedrag van de bewoners wordt onderzocht. Burgemeester Rehwinkel van Groningen heeft het project op 10 maart officieel geopend.

In de toekomst neemt decentrale elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen als wind, zon en biogas sterk toe. Huizen, wijken, of bedrijfsparken wekken steeds meer hun eigen elektriciteit op en nemen elkaars elektriciteit af. Zo ontstaat een twee- of meerrichtingsverkeer tussen huizen of bedrijven onderling, of tussen een wijk en het energiebedrijf. Bovendien moeten grootschalige windparken probleemloos geïntegreerd worden in de energienetten en zal elektrisch vervoer sterk toenemen. Deze ontwikkelingen vereisen aanpassingen aan de energie-infrastructuur. Smart grids maken deze ontwikkelingen mogelijk en waarborgen dat door middel van ICT-technologie vraag en aanbod van energie continu op elkaar wordt afgestemd.

In de proef in Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur. Zo treedt de wasmachine in werking wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Gezamenlijk vormen deze woningen een virtuele energiecentrale. De woningen wekken hun eigen elektriciteit op maar zijn ook aangesloten op een windpark om de inpassing van duurzame energie in de netten te onderzoeken. Aangezien het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag - het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is en vice-versa - wordt gebruik gemaakt van een coördinatiemechanisme. Deze is gebaseerd op de PowerMatcher. Dit apparaat stemt de vraag en aanbod op elkaar af.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring