Navigatie overslaan

Inves­teer­ders gezocht voor ambi­ti­eus plan voor opvang over­tol­li­ge windenergie

De stichting Energy Valley, die vanuit Groningen invulling geeft aan de groeikansen van de energiesector in Noord-Nederland, heeft een ambitieus plan opgevat om overtollige windenergie niet verloren te laten gaan. Het is de bedoeling om in perioden met harde wind de overproductie van energie door offshore windmolens te gebruiken om een enorm bassin droog te pompen. Vervolgens kan dit zogenoemde valmeer in perioden waarin weinig windenergie geproduceerd wordt, opnieuw worden gevuld. Het zeewater wordt dan langs generatoren geleid om opnieuw stroom op te wekken.

Momenteel moeten windmolens die te hard draaien nog weleens worden uitgezet omdat het stroomnetwerk de aanvoer niet aankan. Op momenten dat het windstil is, daalt de energieproductie juist fors en wordt stroom een stuk duurder. Door de overvloed aan energie die op één moment ontstaat terug te winnen op een moment dat er weinig windstroom voorhanden is kan er een hogere prijs voor worden gevraagd. Volgens experts van Energy Valley kan dit maar liefst 160 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Daarnaast zou er nog eens 40 miljoen euro verdiend kunnen worden door op verzoek van energieproducenten stroom op te slaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Volgens Energy Valley zou het bekken tevens een functie kunnen vervullen als energie-eiland in de Noordzee. Zo kunnen bijvoorbeeld de kabels van alle omliggende windparken in een e-hub bij het bassin gebundeld kunnen worden om vervolgens via één corridor naar het vaste land te worden geleid.

Het valmeer, met een oppervlakte van 40 vierkante kilometer, moet ontstaan door de aanleg van dijken die minstens 35 meter boven de zeebodem uitsteken. De kosten van de aanleg bedragen twee miljard euro. Energy Valley is hiervoor druk op zoek naar investeerders. Volgens de stichting kan de investering in ongeveer tien jaar worden terugverdiend.

www.energyvalley.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring