01/06/2008

Jonge bedrijven strijden in televisiecompetitie

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, de NOM, Syntens en het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) gaan intensief samenwerken met als doel de serviceverlening aan ondernemers nog verder te verbeteren en de regionale economie te versterken. Daarnaast starten genoemde organisaties een nieuw gezamenlijk project voor jonge ondernemers.

Dienstverlening aan ondernemers vindt nog steeds te versnipperd plaats. Om ondernemers beter van dienst te zijn, hebben de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, de NOM, Syntens en TCNN afspraken gemaakt voor verdere samenwerking en worden elkaars specialismen optimaal benut. Het voordeel is dat werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd en dat ondernemers beter worden bediend en doorverwezen. Er worden gezamenlijk activiteiten opgezet en uitgevoerd, de organisaties gaan elkaars activiteiten uitdragen, gaan beter van elkaars netwerken gebruikmaken en de organisaties schakelen elkaar in voor projectactiviteiten.

De gemaakte afspraken zijn in een convenant vastgelegd, dat gisteren, tijdens het TCNN jubileumcongres, werd aangeboden aan Minister van der Hoeven van Economische Zaken.

De eerste gezamenlijke activiteit van de vier organisaties is het project Talent Pitch Noord. Talent Pitch Noord ondersteunt jonge ondernemers in hun groei. Ondernemers uit Noord-Nederland die minder dan vijf jaar een eigen onderneming hebben, niet lokaal en niet in de detailhandel of horeca actief zijn en groeipotentie bezitten, krijgen via Talent Pitch Noord de kans hun ambities waar te maken. Door de samenwerking tussen de vier organisaties worden de adviezen aan deze ondernemers beter gecoördineerd en neemt de kwaliteit toe. Ondernemers kunnen via www.talentpitchnoord.nl eenvoudig via één loket in contact komen met adviseurs van genoemde organisaties.

Onderdeel van Talent Pitch Noord is de NOM Talent Pitch Award 2008. Dit is een TV competitie tussen achttien noordelijke jonge bedrijven (zes per provincie). Uiteindelijk leveren de voorrondes per provincie één winnaar op. Deze ondernemers krijgen de kans om zich op TV ten overstaan van een jury te presenteren en te motiveren waarom zij recht hebben op die 20.000 euro. De competitie wordt dit najaar uitgezonden op de drie regionale omroepen TV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe.
Over de NOM Talent Pitch Award 2008 is meer informatie te vinden op www.talentpitchnoord.nl

01/05/2008
Heiploeg krijgt na dertig jaar pelmachines
01/05/2008
De provincie Groningen krijgt als eerste in Nederland een digitaal verzuimloket