Navigatie overslaan

Kien Panel­Wi­zard; pijl­snel onderzoeksbureau

Kien is een marktonderzoekbureau in Groningen, dat gespecialiseerd is in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij het bedrijf wordt online, telefonisch, schriftelijk en hybride onderzoek gedaan. Ze leveren werk dat precisie en flexibiliteit vereist en leveren op marketing consultancy gebaseerde onderzoeksresultaten.

In 1993 werd Kien opgericht onder de naam B&N Marketing. In 2008 is ‘Kien’ als nieuwe naam en identiteit geïntroduceerd. Het bedrijf levert slim marktonderzoek en praktische marketingadviezen waar direct van geprofiteerd kan worden, in kwaliteit, efficiency en in prijs. Kien werkt zeer nauw samen met PanelWizard, een bedrijf met dezelfde werkfilosofie.

De medewerkers van Kien zijn hoog opgeleid en krijgen aanvullende, gerichte onderzoekstrainingen. Iedere projectleider is van a tot z betrokken bij en verantwoordelijk voor het onderzoek, wat betekent dat hij/zij zelf direct alle inhoudelijke en operationele beslissingen kan nemen. Uiteraard blijft onderling overleg onmisbaar. Kien ontwikkelde zelf alle onderzoekssoftware. Dit resulteert in uiterst flexibel, aan de wensen van de klant aangepaste software.

Kien heeft gevarieerde onderzoeksonderwerpen, zoals klant- en medewerkertevredenheid, bekendheid- en imago prijsstrategie, keuze- en beslissingsgedrag en communicatiebeleid. Er kan door het bedrijf gebruik gemaakt worden van door de opdrachtgever aangeleverde bestanden, maar vaker zet het bureau het onderzoek uit in eigen panel, namelijk PanelWizard. PanelWizard Direct, dochterbedrijf van Kien, is een panel dat kwalitatief hoogstaand is en telt inmiddels 20.000 leden van 16 jaar en ouder. Er kan door derden zelf onderzoek uitgezet worden en er kunnen vragen worden ingediend aan de gewenste doelgroep van het panel. Het onderzoek is altijd online en wordt, wanneer nodig, aangevuld met telefonisch onderzoek.

PanelWizard Direct is een krachtig instrument waarmee pijlsnel onderzoek gedaan kan worden. Het is snel, transparant, betaalbaar en biedt vooral goed onderzoek. De regie is altijd in handen van degene die het onderzoek uitzet maar het wordt ook altijd ondersteund door de onderzoeksexpertise van Kien. De resultaten kunnen de dag na het onderzoeken al te zien zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring