Navigatie overslaan

Kwa­li­teits­gids Gro­nin­gen boor­de­vol weet­jes over Stad en Ommeland

Wist je dat Groningen lang geleden is ontstaan als een klein esdorpje op de meest noordelijke uitloper van de Hondsrug? Of dat mensen in de ijzertijd al wierden bouwden in Noord-Groningen om veilig te zijn voor het water? Dat en nog veel meer valt te lezen in de online Kwaliteitsgids Groningen. De gids is bedoeld als inspiratiebron en kennisplatform voor het maken van goede ruimtelijke plannen, maar is daarnaast erg mooi leesvoer voor iedereen die meer over het Groningse landschap en de historie ervan wil weten.

De provincie Groningen heeft veel bijzondere landschappen, ruimtelijke kwaliteiten en erfgoed. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, waterschappen en provincie om deze waarden te behouden en verder te ontwikkelen. In een nauwe samenwerking is nu een prachtig digitaal instrument ontwikkeld dat hieraan kan bijdragen: de Kwaliteitsgids. ‘Praten over de kwaliteit van het landschap is soms wat lastig. Maar als je eenmaal in het landschap zelf staat, is het zonneklaar wat je bedoelt’, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer. ‘De kwaliteitsgids heeft hetzelfde effect.’

De website dient als inspiratiebron en kennisplatform om goede ruimtelijke plannen te maken. Plannen waarin ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie het uitgangspunt vormen voor het blijven ontwikkelen van het karakter en de identiteit van Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper - Van Koolwijk: ‘En dat is van essentieel belang om ons thuis te blijven voelen in onze provincie. Ons erfgoed staat onder druk onder andere door gaswinning en teruglopende bevolkingsaantallen. De kwaliteitsgids is een prima instrument om ons te ondersteunen. De gids biedt veel informatie, visies en voorbeeldprojecten. Alle gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen kunnen zelf projecten aan de Kwaliteitsgids toevoegen en met anderen delen.’

De Kwaliteitsgids Groningen is nu door iedereen te raadplegen. De provincie praat verder met gemeenten en waterschappen over een nieuwe manier van werken om samen het cultureel erfgoed, de ruimtelijke kwaliteiten en het landschap van Groningen te beheren, bewaren en verder te ontwikkelen. Een werkwijze gericht op samenwerking tussen overheden en partners in het veld, waarbij een kwalitatieve benadering centraal staat.

Bekijk hier de volledige Kwaliteitsgids Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring