Navigatie overslaan

Land­bouw­pro­gram­ma Fas­ci­na­ting offi­ci­eel van start met KIEMfeest

Het Groningse Fascinatingprogramma, een programma gericht op de landbouw van de toekomst, is deze week officieel gestart. Het startsein werd gegeven met een KIEMfeest in Nieuw Beerta.

Het programma werd eind vorig jaar geïntroduceerd met als doel om binnen tien jaar tijd de landbouw van de toekomst te realiseren. Daarin gaan duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economie hand in hand. Het Fascinatingprogramma bestaat uit vier grote opgaven: gezonde voeding, duurzame productie van voedingsgewassen, duurzame verwerking en technologie en optimale benutting van de reststromen.

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven.

Landbouw van de toekomst

Om het Fascinatingprogramma officieel te bekrachtigen, werd een KIEMfeest georganiseerd. Tijdens dit evenement gaven besluitvormers vanuit de landbouw, politiek, overheid en het bedrijfsleven aan hoe ze samen gaan werken aan de landbouw van de toekomst. Door de brede samenwerking ontstaat een stevig draagvlak om goede ideeën ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Proef met duurzame productie

Inmiddels zijn de eerste projecten van het programma van start gegaan. Er is al een proef begonnen met duurzame productie van voedingsgewassen. Op vier proefboerderijen zijn kansrijke eiwitgewassen zoals veldbonen, winter- en zomerkoolzaad, lupine en aardappelen ingezaaid.

Invest-NL

Fascinating gaat in de toekomst samenwerken met Invest-NL. Dat is een investeerder die de ambitie heeft om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Invest-NL ondersteunt Fascinating de komende jaren bij het opzetten en versterken van samenwerkingen, het in de praktijk brengen van innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele projecten op nationaal en regionaal niveau. Fascinating levert onder meer een belangrijke bijdrage leveren aan de eiwittransitie door het vergroten van het aanbod aan eiwitrijke gewassen in Nederland en de ontwikkeling van vernieuwende toepassingen van plantaardige eiwitten en reststromen.”

Over Fascinating

Landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina, LTO Noord en de provincie Groningen werken samen in Fascinating. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring