Navigatie overslaan
18/04/2017

Lesprogramma’s van EBG moeten ondernemerschap stimuleren

De Economic Board Groningen (EBG) gaat drie lesprogramma’s op scholen in Noord-Groningen financieren. De lesprogramma’s, op het gebied van ondernemerschap, ICT en Techniek, worden uitgerold op alle basis- en middelbare scholen in het aardbevingsgebied en moeten het ondernemerschap stimuleren.

De Economic Board werkt aan een sterkere economie in Noord-Groningen. En dat begint al bij het onderwijs. “Als leerlingen ondernemerschap niet van thuis meekrijgen, is school dé aangewezen plek om ze voor het eerst in contact te brengen met ondernemerschap en ze voor te bereiden op nieuwe technologische ontwikkelingen”, zegt bestuurder Emme Groot van de EBG.

Met het lespakket worden zowel kinderen als docenten geschoold in programmeren, mediawijsheid, internetveiligheid, robotica, How to Google en meer. ITur­nIT is hiermee de eerste, groot­ste en meest com­plete aan­bieder van tech­nolo­gieon­der­wi­js en werkt daar­bij in samen­werk­ing met bedri­jven, ken­nisin­stellin­gen en de over­heid.

EBG vervult een faciliterende en aanjagende rol in het beschikbaar maken en financieren van deze drie programma’s en werkt voor de invulling van deze programma’s samen met bestaande onderwijspartners: I.Turn.IT, Jong Ondernemen en 3Dkanjers.

http://iturnit.com/uniek-totaalpakket-technologieonderwijs-noord-groningen-gelanceerd/

woensdag 12 april 2017
Test met kleinere windmolen met dubbel vermogen
woensdag 12 april 2017
FC Groningen hoofdsponsor Payt slaat vleugels uit in Duitsland en België