Navigatie overslaan

LIFE Coo­p­e­ra­ti­ve blijft groei­en; medi­sche tech­no­lo­gie­sec­tor blijkt groei­bril­jant voor het Noorden

De noordelijke medische technologiesector lijkt zich te ontwikkelen tot groeibriljant en banenmotor. Zo'n 40 bedrijven die zich hebben verenigd in LIFE Cooperative zagen de werkgelegenheid in het afgelopen jaar stijgen met 6,5 procent en daarmee zitten ze boven het landelijke gemiddelde. De coöperatie is goed voor 4.000 banen en de bedrijven draaien gezamenlijk een omzet van 400 miljoen euro.

Naast de stijging van de werkgelegenheid, groeide ook de zichtbaarheid van de coöperatie, wat bijdraagt aan de positionering van Noord-Nederland als sterke, efficiënte en innovatieve regio op het gebied van life science en medische technologie.

De kracht van het delen

De noordelijke coöperatie, die in 2015 is opgericht, streeft naar het versterken van innovatiekracht door effectief en efficiënt samen te werken. Afgelopen zes jaar, sinds de oprichting, hebben zich veertig noordelijke partijen bij het samenwerkingsverband aangesloten. Daarbij gaat het om startups, mkb-bedrijven en ook grotere bedrijven, samen goed voor 4.000 FTE’s en € 400 miljoen euro omzet in 2020. Deze groei van 6,5% is hoger dan de gemiddelde landelijke groei op het gebied van life sciences.

De voorzitter van de coöperatie, Ton Vries, noemt de groei een prachtig resultaat. “Maar nog mooier en belangrijker is dat we een grote groep startups en spin-offs aan de coöperatie hebben mogen toevoegen die de interactie onderling versterken en zorgen voor nog meer cross-verbanden.”

Startups die recent hun intrede hebben gedaan zijn Ivy Medical, Reperio Medtech, Detact Diagnostics en SG Papertronics.

De kracht van samen

LIFE Cooperative streeft naar kruisbestuiving en samenwerking op het gebied van life science en medische technologie. Het moedigt kleine ondernemers en start-ups aan om verder te gaan en verder te denken en zo bij te dragen aan een uniek ecosysteem van onderzoek, ontwikkeling, ondernemerschap en valorisatie en het optimaliseren van maatschappelijke en economische impact. In dit samenwerkingsverband wegen de behoeften van alle partijen even zwaar. Door het organiseren van trainingen en het delen van kennis, het gezamenlijk inkopen doen van chemicaliën en labmaterialen en het samen bezoeken van internationale beurzen wordt de groep van veertig betrokken partijen gezamenlijk een zwaargewicht op het gebied van vroege fase onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve medische oplossingen en nieuwe geneesmiddelen.

Nieuwe diagnostica

Door de groei van de coöperatie wordt haar positie op het gebied van life science en medische technologie steeds steviger. Met een grotere keten en met significante subsidies en investeringen in nieuwe gezamenlijke projecten, is er steeds meer mogelijk. Niet alleen op het gebied van innovatief onderzoek maar ook in de vervolgfase van dat onderzoek, bijvoorbeeld in de productie. Neem het Open Diagnostics Ecosysteem, dat in april van dit jaar 2,1 miljoen euro subsidie toegekend kreeg voor innovatief onderzoek, kennisontwikkeling en productie van nieuwe diagnostica (nieuwe technieken voor het stellen van een medische diagnose). Ook hiervoor bundelen bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartners en ontwikkelingsfaciliteiten hun krachten en werken zij samen om Noord-Nederland te maken tot wereldwijde expert in het ontwikkelen van innovatieve diagnostica.

Human Capital

Om de coöperatie en haar leden te faciliteren in haar groei, werken de verschillende partijen ook sterk samen op het thema Human Capital: het opleiden en behouden van kwalitatief en voldoende talent. Op dit thema wordt nauw samengewerkt met de kennisinstellingen zoals RUG, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en Drenthe College. Zo kunnen opleidingen ontwikkeld worden die optimaal aansluiten bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. “Inmiddels is de LIFE Cooperative uitgegroeid tot de “life science banenmotor” van Noord-Nederland en biedt de LIFE Cooperative werkzoekenden de mogelijkheid om een levenslange carrière te ontwikkelen: van bijvoorbeeld beginnend onderzoeksanalist tot CEO van een van de grotere bedrijven”, aldus Peter Ketelaar, bestuurslid en kopman Human Capital binnen de LIFE Cooperative. “Noord Nederland is echt de “place to be” en dat hopen we steeds zichtbaarder te maken”.

Regionaal voor globaal

Niet alleen de vraag naar talent, ook de vraag naar innovatieve technologische middelen voor de medische wereld is groot. Juist in een jaar waarin een pandemie is uitgebroken. De bedrijven binnen de LIFE Cooperative hebben niet stil gezeten en grote innovatiekracht en betrokkenheid getoond om de gezondheidscrisis aan te pakken. In april 2020 stelde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een miljoen euro beschikbaar voor noordelijke ondernemers en kennisinstellingen die met innovatief onderzoek bijdrage zouden kunnen leveren aan de globale gezondheidscrisis.

Een van de vijf gesubsidieerde onderzoeken was dat van Lode BV., dat een nu vergevorderd onderzoek naar een rehabilitatietool uitvoert en deze ergometer binnen een paar maanden op de markt zal brengen. Hoewel het gaat om een regionale kennisuitwisseling, worden de resultaten nationaal en globaal toegepast. Door de handen ineen te slaan en elkaar waar nodig te ondersteunen wordt er op een efficiënte manier gekeken naar wat bij kan dragen aan het voorkomen, behandelen en het revalideren van Covid-19. “Maar niet alleen Covid-19 benadrukt ons innovatief vermogen”, vult Johannes Wolters, bestuurslid LIFE Cooperative en president & CEO Lode B.V. aan. “De bereidheid om samen te werken, te delen, elkaar te ondersteunen en aan te vullen is kenmerkend binnen de LIFE Cooperative. Dat klinkt misschien logisch, maar het is al sinds 2015 het recept voor ons gezamenlijk succes."

Factsheet LIFE Cooperative

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring