Navigatie overslaan

LNG biedt vol­op kan­sen voor ver­duur­za­ming scheep­vaart Waddenzee

Op 25 juni vindt in de Groningse Euroborg een bijeenkomst plaats van het Nationaal LNG Platform. De middag zal volledig in het teken staat van de ontwikkelingen op het gebied van vloeibaar gas (LNG) in het Waddengebied. De natuur van de Waddenzee, niet voor niks een UNESCO Werelderfgoedgebied, kan veel baat hebben bij de verduurzaming van de scheepvaart. LNG en Bio-LNG kunnen daarin een belangrijke rol spelen. In Groningen wordt dan ook al volop nagedacht over hoe deze transitie zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden.

LNG en Bio-LNG bieden een schoon en stiller alternatief voor conventionele brandstoffen als diesel en kunnen daardoor fors bijdragen aan een verduurzaming van zowel de scheepvaart als het zware wegtransport. Omdat de industrie en scheepvaart het Waddengebied delen met (beschermde) natuur, kan het vloeibare gas juist in dit deel van de wereld een belangrijke rol spelen. Dat zien niet alleen natuur- en milieuorganisaties, ook overheden en het bedrijfsleven in het Groningse deel van het Waddengebied nemen hun verantwoordelijkheid. Samen zijn ze volop op zoek naar mogelijkheden om de in het gebied actieve vloot van schepen én vrachtwagens zoveel mogelijk op LNG te laten varen of rijden.

Zo ondertekenden Groningen Seaports en de Duitse zusterorganisatie Niedersachsen Ports onlangs een ‘letter of intent’ voor grensoverschrijdende samenwerking om een efficiënte LNG-infrastructuur in de Eems-Dollardregio te ontwikkelen. In aanwezigheid van de vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič zetten de beide havenbedrijven hun handtekening onder het akkoord. Daarin stellen ze dat ze gezamenlijk op zullen trekken bij het ondersteunen van scheepseigenaren en toeleveranciers bij hun transitie naar LNG. Daarnaast worden verschillende samenwerkingsverbanden opgestart voor de ontwikkeling van de LNG-infrastructuur in het gebied en willen Groningen Seaports en Niedersachsen Port in het vervolg als één haven optreden naar Europese instanties.

Harm Post, directeur van Groningen Seaports, heeft zich de afgelopen jaren al vaker opgeworpen als een groot pleitbezorger van de transitie naar LNG als brandstof. Een LNG terminal in de Eemshaven zou daarin volgens hem een belangrijke rol kunnen spelen. En een dergelijke terminal zorgt niet alleen voor een verduurzamingsslag in het Waddengebied, zo geeft Post aan, het kan Nederland ook minder afhankelijk maken van het Groningse en het Russische gas. Iets dat gezien de actualiteit zeker niet onwenselijk is.

In het verleden waren er vergevorderde plannen voor een dergelijke terminal in Groningen, maar die gingen destijds de ijskast in. De plannen werden vorig jaar echter nieuw leven ingeblazen door een consortium dat onder andere bestaat uit GDF Suez, Gasunie en Vopak. Zij tekenden ruim een jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een LNG-opslag- en overslagfaciliteit in de noordelijkste industriehaven van Nederland.

Ongetwijfeld zullen ook deze plannen aan bod komen tijdens de bijeenkomst op 25 juni in de Euroborg. Er is in ieder geval volop ruimte ingepland om de huidige stand van zaken op LNG-gebied door te nemen en om nieuwe ontwikkelingen als het even kan een zetje mee te geven.

Meer informatie: Nationaal LNG Platform

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring