01/11/2008

Martini Ziekenhuis in Groningen start met digitaal verwijzen

Sinds begin november kunnen huisartsen hun patiënten digitaal verwijzen naar het Martini Ziekenhuis Groningen. Als eerste in de provincie Groningen start het ziekenhuis met ZorgDomein. Deze digitale verwijsmethode heeft voordelen voor alle partijen: actuele gegevens zijn altijd paraat en de patiënt krijgt een op zijn aandoening toegesneden afspraak in het ziekenhuis.

De huisarts die zijn patiënt digitaal doorverwijst, vindt op het computerscherm de meest actuele gegevens van het ziekenhuis: het zorgaanbod, de mogelijke soorten afspraken - spoed, semi-spoed, combinatieafspraak of regulier - en de bijbehorende toegangstijden tot de polikliniek. Is de keuze voor een polikliniek gemaakt, dan stuurt de huisarts via ZorgDomein een verwijsbrief naar het ziekenhuis. De patiënt belt vervolgens voor de daadwerkelijke afspraak. Een uitgebreide uitwisseling van gegevens is niet meer nodig: de polikliniek is al in het bezit van de brief met de patiëntgegevens en weet precies waar het om gaat. Op deze manier komt een patiënt sneller op het juiste spreekuur terecht.


Het digitale verwijzen heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg: spreekuren kunnen beter worden ingericht, door mensen met eenzelfde soort aandoening voor hetzelfde spreekuur uit te nodigen. Bovendien beschikt de specialist over meer gerichte informatie, die is toegespitst op de aandoening van de patiënt. Het Martini Ziekenhuis start organisatiebreed met de invoering.

ZorgDomein is een internetgebaseerde verwijsapplicatie en wordt in diverse regio's in Nederland door huisartsen naar tevredenheid gebruikt. In de regio Groningen is het nieuw. Het Martini Ziekenhuis heeft samen met UMCG, DHV Groningen en ELANN (Eerste Lijns Advies Noord Nederland) de voorbereidingen getroffen voor het digitaal verwijzen. Het UMCG start in 2009. Deelname brengt voor de huisartsen overigens geen kosten met zich mee: zorgverzekeraar Menzis ondersteunt de implementatie in Groningen. Aan Menzis verbonden huisartsen krijgen voor twee jaar een financiële tegemoetkoming.

01/10/2008
Nieuw logo voor gemeente Groningen
01/10/2008
Bellen.com viert jubileum