Navigatie overslaan

Mil­joe­nen sub­si­die voor nieu­we en bestaan­de bedrij­ven in de Eems­del­ta­re­gio en op de Zer­ni­ke Cam­pus Groningen

De provincie Groningen stelt 6,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de Regionale Investeringssteun 2017, een subsidieregeling waar bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park gebruik van kunnen maken. Deze regeling werd in het leven geroepen om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het totaal beschikbare bedrag van 40 miljoen euro wordt in vier tranches beschikbaar gesteld. Op dit moment loopt de RIG2017 als derde van vier tranches. Het subsidieplafond voor deze derde tranche wordt verhoogd vanwege de grote belangstelling voor de regeling. Zo wordt voorkomen dat bedrijven niet kunnen indienen omdat het plafond al is bereikt.

Verlaagde investeringsdrempel

Met de komst van de RIG2017 eind vorig jaar hebben grote bedrijven meer kans op subsidie wanneer hun project zich richt op groene en duurzame investeringen. Daarnaast kunnen ook kleinere innovatieve bedrijven op het Zernike Park van de regeling gebruik te maken, omdat de investeringsdrempel om subsidie aan te vragen is verlaagd van 1 miljoen naar 0,5 miljoen euro. Tot nu toe hebben elf projecten subsidie gekregen van in totaal 11,3 miljoen euro. Daarbij gaat het om vier nieuwe bedrijfsvestigingen. Met de gehonoreerde projecten is ongeveer 64,1 miljoen euro aan totale projectinvesteringen gemoeid, met name in de chemische sector, maar ook in de energiesector. De projecten zorgen voor zo'n 160 structurele directe en indirecte banen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring