Navigatie overslaan

Mil­joe­nen­in­ves­te­ring maakt varen op Wad­den­zee milieuvriendelijker

De Waddenhavens, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gaan zo’n 26 miljoen euro investeren om het varen op de Waddenzee milieuvriendelijker te maken. Uiteindelijk moet de scheepvaart grotendeels CO2-neutraal en fossielvrij worden.

Het geld wordt verdeeld onder tien deelprojecten. De Nederlandse industrie, verenigd in FME, heeft de ambitie om 60 procent CO2-reductie te realiseren voor de waddenvloot. Uit pilotprojecten zal blijken of fossielvrije energiedragers als waterstof en bio-methanol een rol kunnen spelen bij het behalen van de ambities. De pilots betreffen niet alleen innovaties voor de scheepvaart, maar ook voor de havens, waar productie en levering van de groene waterstof van belang is.

Aangemeerde schepen, waarvoor geen walstroom aanwezig is, zijn een bron van uitstoot en geluid, omdat de motoren en generatoren elektriciteit genereren op basis van diesel. Doel van het project Waterstof voor Walstroom, één van de deelprojecten van Green Shipping, is het ontwerpen, bouwen en testen van een mobiel waterstofaggregaat.

De zeilboot van Wubbo Ockels, die nu eigendom is van de stichting WadDuurzaam, wordt omgebouwd om te varen op groene waterstof. Dit levert veel praktische kennis op en leidt tot een grotere bewustwording van waterstof als energiedrager van de toekomst.

Waterstof

In de haven van Den Helder wordt de productie en toepassing van groene waterstof gedemonstreerd. Hiervoor is een consortium opgericht dat een waterstofinfrastructuur in de haven gaat realiseren. Het gaat om de aanleg van een zonnepark, elektrolyser en een openbaar waterstof tankstation. Ook wordt er een elektrisch aangedreven vaartuig met een waterstof brandstofcel ontwikkeld waar verschillende maritieme dienstverleners en kennisinstellingen ervaring mee op kunnen doen. Er wordt ook gekeken naar oplossingen om bio-methanol als energiedrager in te zetten. Dit is eenvoudiger op te slaan en competitief met de dieselprijs.

Energietransitie biedt unieke kans

“De energietransitie in de industrie, maar ook in het wegtransport en de scheepvaart, biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren”, aldus FME in een persbericht. “De industrie wil deze kansen verzilveren. Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Samen met onze leden kunnen we innovaties realiseren die een substantiële impact hebben op de efficiency en de energiebesparing van de scheepvaart én het havenbedrijf.”

Partners

Een groot aantal FME-leden heeft zich aan Green Shipping verbonden: Bredenoord, Eekels TBI, Nedstack, Electric Ship Facilities, ENGIE Services West B.V en Damen Shipyards.

Andere partners zijn Groningen Seaports, Port of Den Helder, Port of Harlingen, Stichting wad Duurzaam (Gasunie, Rabobank, Provincie Groningen), Bureau Scheepvaart Certificering/Bureau Veritas, Conoship, Stokkel Engineering, Bio-MCN, PitPoint.H2 / Total, Stichting New Energy Coalition en de TU Delft. Het Waddenfonds heeft een subsidie van 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring