01/10/2008

Miljoenensubsidie voor innovatief gasonderzoek

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft positief geadviseerd over een omvangrijke bijdrage aan het Gas research And Sustainability program (GrASp). Het gaat om een bedrag van tien miljoen euro uit het Europese fonds EFRO. Daarnaast staat de Provincie Groningen garant voor twee miljoen euro en wordt het Rijk gevraagd nog eens tien miljoen euro bij te dragen.

GrASp is een nationaal consortium onder de aanvoering van het Energy Delta Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bundelt de in Nederland aanwezige kennis en kunde op gasgebied om samen te werken aan een duurzame energietoekomst. GrASp heeft de ambitie een internationaal centre of excellence te worden op gebied van gas en duurzaamheid.

In GrASp werken samen: de NV Nederlandse Gasunie, Kiwa Gastec, Netwerkbedrijven Essent, Nuon en Eneco, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft en het nationaal Energieonderzoek Centrum ECN uit Petten. Deze partners hebben een innovatief programma opgesteld waarin ze zelf 22 miljoen euro investeren. Met in totaal 22 miljoen euro subsidie erbij ontstaat het grootste programma van op duurzaamheid gericht gasonderzoek binnen Europa.

De aandacht voor duurzame energie is tot dusver nauwelijks gecombineerd met de gaskennis die in Nederland beschikbaar is. GrASp koppelt deze twee werelden van gas en duurzame energie om zo te werken aan nieuwe, op gas gebaseerde plannen richting een duurzame energietoekomst.

Doel van het programma GrASp is om per 1 januari 2009 met de daadwerkelijke researchactiviteiten te starten. Het zal Nederland, en in het bijzonder het Noorden, extra werkgelegenheid opleveren, een impuls opleveren voor het hoger onderwijs en industriƫle R&D en internationale zichtbaarheid versterken door tal van bijeenkomsten van wetenschappers en technici van bedrijven en kennisinstellingen.


01/09/2008
Noord Nederlands Toneel maakt dinervoorstelling
01/09/2008
Max van den Berg in Griekse tragedie Medea