Navigatie overslaan

Mil­joe­nen­sub­si­die voor onder­grond­se warm­te­op­slag; 1.500 wonin­gen duur­zaam verwarmd

WarmteStad Groningen krijgt 4 miljoen subsidie voor de aanleg van een ondergrondse warmteopslag. Hierdoor kunnen zo’n 1500 woningen in het noordwesten van de stad duurzaam worden verwarmd. De opslag wordt 175 meter diep, en wordt gebouwd aan de Professor Uilkensweg, nabij de Zernike Campus.

De warmteopslag zorgt ervoor dat warmte niet verloren gaat. Er wordt onder andere restwarmte van datacenters opgeslagen, maar ook warmte van de zon. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Door het in de zomer op te slaan, kan de warmte in de winter alsnog gebruikt worden.

Leidingnetwerk

Het leidingnetwerk dat heet water transporteert is inmiddels vier kilometer lang. In totaal wordt dat 17 kilometer. In het noordwesten van de stad liggen de leidingen al. Dat netwerk wordt nog uitgebreid naar Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen en Kostverloren. Uiteindelijk moeten meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd worden. De aanleg van de warmteleidingen, en ook de aanleg van de ondergrondse opslag, start in 2022.

Warmtetransitie

Volgens Nienke Homan, gedeputeerde Energietransitie, wil Groningen vaart maken met de warmtetransitie. “Met deze subsidie steunen we een innovatief project, waardoor we concrete stappen maken in het aardgasvrij maken van woningen. Vervolgens kunnen andere initiatieven profiteren van de innovaties en ervaringen die hier zijn opgedaan. Zo dragen we bij aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen."

Philip Broeksma, wethouder Energietransitie, ziet de subsidie als een belangrijke impuls voor de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal te kunnen zijn. “WarmteStad zet belangrijke stappen en vervult daarbij een voortrekkersrol. We stimuleren initiatieven die onze nieuwe duurzame systemen zo efficiënt en robuust mogelijk maken. Daar is dit project een goed voorbeeld van. De inzichten die we nu opdoen, kunnen we bovendien ook in de andere wijken en dorpen weer gebruiken.”

In 2050 moeten alle woningen verwarmd worden zonder aardgas. Groningen wil voorop lopen bij het gebruik van duurzame energie. Daarom dragen zowel de gemeente als de provincie Groningen elk 2 miljoen euro subsidie bij aan de uitbreiding van het warmtenet en de bouw van de opslag. Deze twee subsidies voor uitbreiding van het warmtenet in Groningen worden mogelijk gemaakt met financiering van Nationaal Programma Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring