01/02/2008

Mitsubishi bouwt Magnumcentrale Nuon

Nuon en het Japanse Mitsubishi hebben op 1 februari het contract getekend voor de bouw van een deel van de elektriciteitscentrale Nuon Magnum in de Eemshaven. Hiermee neemt de Raad van Bestuur haar definitieve besluit voor de eerste fase van de bouw van de multi-fuel centrale. Het contract, voor de bouw van het gasgestookte deel van de centrale, vertegenwoordigt een waarde van ruim een miljard euro. In 2011 kan de centrale de eerste stroom leveren.

De keuze voor Mitsubishi volgt op een Europese tenderprocedure van Nuon. De combinatie van commerciƫle en technische aspecten en de daarbij behorende garanties leidde uiteindelijk tot de keuze voor Mitsubishi. Vanwege het te leveren type stoom- en gasturbine van Mitsubishi is de geplande productiecapaciteit toegenomen tot circa 1300 megawatt. Deze capaciteit wordt door drie turbines geleverd.

De centrale wordt gebouwd in de Eemshaven, een locatie die goede mogelijkheden biedt voor de toevoer van brandstoffen over zee, een goede aansluiting heeft op het elektriciteits- en gasnet en een ruime beschikbaarheid heeft van koelwater. Op 14 januari 2008 ondertekende Nuon met Groningen Seaports de koopovereenkomst voor het terrein. In de eerste helft van 2008 wordt gestart met de bouw van de centrale.

In november 2007 verleenden de aandeelhouders van Nuon goedkeuring aan Nuon om te investeren in de bouw van het gasgestookte gedeelte van deze centrale. Het gasgestookte deel van de centrale is overigens bij oplevering volledig voorbereid op inpassing van de vergassingsinstallatie. Met deze laatste installatie is het mogelijk naast kolen ook grootschalig biomassa mee te vergassen en kan bovendien op efficiƫnte wijze CO2 worden afgevangen. Nuon verwacht binnen twee jaar te kunnen besluiten voor de bouw van de vergassingsinstallatie.

01/01/2008
Visserijhavens Groningen worden goedkoper
01/01/2008
Tennet breidt capaciteit hoogspanningsnet uit