Navigatie overslaan

Neder­land Digi­taal: mega-con­fe­ren­tie over digi­ta­li­se­ring in Groningen

Groningen staat van 16 tot en met 19 maart in het teken van de conferentie ‘Nederland Digitaal’. Het gaat om de tweede editie van de mega-conferentie, die als doel heeft om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen, waarmee we in deze snel digitaliserende samenleving en economie mee te maken krijgen. Het thema van deze tweede editie is 'Digitalisering in actie’. Er worden duizenden bezoekers verwacht: kabinetsleden, ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en mensen van maatschappelijke organisaties.

Aanleiding

In 2018 heeft het kabinet de strategie 'Nederland Digitaal' vastgesteld. Hiermee wil het kabinet samen met ondernemers, onderzoekers, overheden en consumenten 'op een verantwoorde manier' de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Het congres is een van de middelen om die strategie verder vorm te geven. Het evenement brengt partijen bij elkaar en is een katalysator voor samenwerking, aldus de organisatie.

Digitaal Talent Dag

Het vierdaagse evenement gaat maandag van start met de Digitaal Talent Dag. Deze dag wordt gewijd aan het ontwikkelen en behouden van digitaal talent in Nederland. Het gaat dan om digitaal talent in al zijn facetten: van digitale vaardigheden voor het dagelijks leven en soft skills voor de digitalisering van sectoren, tot innovatieve Research & Development en toponderzoek. Het gaat daarbij om onderwijs, maar ook om werkgelegenheid en loopbaanontwikkeling. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft deze dag een coördinerende rol.

Dinsdag en woensdag staat onder meer ICT.OPEN op het programma, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer dan vijfhonderd wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek. Donderdag staat op de kalender als Nederland Digitaal Dag. Het programma voor die dag wordt verzorgd door het ministerie van EZ, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland

De conferentie Nederland Digitaal sluit goed aan bij de ambities en ontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland. Vandaar dat voor deze editie van de conferentie nauw wordt samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.

Zie ook Noorden Digitaal.

De eerste editie van het congres vond plaats in maart 2019 in Hilversum en was een groot succes.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring