Navigatie overslaan

Neu­ro­psy­cho­loog UMCG zorgt voor door­braak in behan­de­ling hersenletsel

UMCG-neuropsycholoog Marjon Westerhof-Evers zorgt met haar promotieonderzoek voor een belangrijke doorbraak in de behandeling van traumatisch hersenletsel. Haar baanbrekende onderzoek maakt het mogelijk om stoornissen in de sociale cognitie bij hersenletselpatiënten effectief te behandelen. Dit kan het leven van gigantisch veel mensen wereldwijd, zowel patiënten als hun geliefden, een bijzonder positieve draai geven.

Hersenletsel

kan ontstaan als het brein heen en weer geschud wordt in de schedel,

zoals bij een harde val op het hoofd of bij een auto-ongeluk. Na

middelzwaar tot

ernstig traumatisch hersenletsel kunnen stoornissen ontstaan in de

sociale cognitie. Patiënten hebben dan moeite om emoties van anderen af

te lezen, sociale situaties te interpreteren en het eigen gedrag hierop

af te stemmen. Dit is te merken aan egocentrisch,

ontremd, sociaal onaangepast of juist emotioneel vervlakt gedrag.

Meten en behandelen

Het onderzoek van Westerhof-Evers richtte zich op het meten en behandelen van deze problemen. In een van haar studies bleek dat patiënten met stoornissen in de sociale cognitie en gedragsproblemen meer moeite hebben om op het werk te reïntegreren en hun relaties te (onder)houden. Dat is belangrijk, want door deze problemen tijdig te signaleren kan met revalidatiebehandeling een dergelijke negatieve uitkomst mogelijk voorkomen worden.

Hogere kwaliteit van leven

De nieuwe behandeling die Westerhof-Evers onder leiding van prof. dr. Spikman ontwikkelde, werd getest binnen het UMCG Centrum voor Revalidatie. Hij bleek effectief: patiënten met middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel verbeterden in de emotieherkenning, konden zich beter inleven in anderen en toonden meer empathie. Bovendien verbeterden zij hun maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de kwaliteit van hun relatie.

“Een groot deel van de patiënten is jong en staat middenin het werkende leven. De bevindingen zijn dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk gezien erg relevant”, zo zegt Westerhof-Evers over haar onderzoek, waarmee ze op 26 augustus aanstaande zal promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring