01/04/2009

NOM en RUG werken samen in prestigieus Europees leanproject

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan samenwerken in het Europese project European Regions for Innovative Productivity (ERIP). In dit project wordt samen met andere regio’s in Engeland, Duitsland, België, Noorwegen en Zweden een zogenaamde Lean Change Methodology ontwikkeld om verbeteringen binnen productieprocessen van midden en kleinbedrijven te realiseren.

Met het drie jaar durende project willen de samenwerkende organisaties een lean-aanpak ontwikkelen en testen om significante productiviteitsverbeteringen te realiseren bij met name mkb bedrijven tot 150 werknemers. Het MKB in Noord-Nederland kan hier de vruchten van plukken.

De NOM en de RUG zullen in het programma nauw met elkaar samenwerken en ieder een eigen rol hebben. De NOM organiseert het programma en zorgt voor de toepassing bij het noordelijke bedrijfsleven. Hiervoor zullen aanvullende programma's worden ontwikkeld. De gereedschappen en technisch bedrijfskundige methoden die in de deelnemende regio's worden gebruikt (denk aan principes van lean production, productielogistiek en onderhoudsmanagement) zullen ook hier worden toegepast.

Namens de RUG doet de faculteit Economie en Bedrijfskunde mee in het ERIP-programma. De rol van de RUG is het doen van onderzoek naar het gebruik van dergelijke methoden, de evaluatie van de in dit project gebruikte methoden en het verder ontwikkelen van de methoden voor het MKB.

In totaal heeft het programma negen partners, waaronder instanties uit Duitsland, Denemarken, Zweden, Engeland en België. Onderzoekspartners naast de RUG zijn o.a. de University of Newcastle, de Universiteit Gent en twee kennisinstellingen in Zweden en Noorwegen. Naast de NOM en RUG zullen een aantal noordelijke bedrijven met veel ervaring in leanimplementaties gevraagd worden om hun expertise in te brengen.

01/03/2009
Jaarlijks 15.000 mensen extra aan de slag voor Gasunie dankzij Gasrotonde
01/03/2009
Eerste echte zeedijk vol sensoren in Eemshaven