Navigatie overslaan

NOM kijkt tevre­den terug op 2015

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM) kijkt terug op een succesvol jaar. 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Daarnaast wist de acquisitietak (NOM Foreign Direct Investment) 455 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio te realiseren en was NOM Business Development betrokken bij bedrijven die gezamenlijk voor liefst 23,8 miljoen investeerden in innovatieve projecten.

Ten opzichte van 2014 zag NOM Finance vorig jaar een toenemend aantal financieringsaanvragen en een groeiende investeringsbereidheid. De totale werkgelegenheid bij de bedrijven waarin de NOM participeert bedroeg eind 2015 meer dan 3.000 fte.

NOM Foreign Direct Investment

De NOM bestaat uit een aantal takken. NOM Foreign Direct Investment (FDI) richt zich op het acquireren en begeleiden van nieuwe (buitenlandse) investeerders in Noord-Nederland. Het geeft nieuwe investeerders advies over vestigingslocaties, legt contacten met andere dienstverleners en leveranciers en biedt hulp bij het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Dit zijn essentiële onderdelen van een acquisitietraject. De met acquisitie vergaarde kennis is zeer waardevol en is een belangrijke bron van leads.

In de afgelopen vijf jaar hebben zich door de activiteiten van NOM FDI bijna 50 bedrijven in het Noorden gevestigd of uitgebreid. Dit is goed voor meer dan 1600 nieuwe banen, waarvan 455 arbeidsplaatsen in 2015. NOM FDI was in 2015 betrokken bij 10 succesvolle projecten waarin voor ruim 46 miljoen euro in Noord-Nederland wordt geïnvesteerd.

NOM Business Development (BD)

NOM Business Development (NOM BD) ontwikkelt samen met bedrijven in de regio veelbelovende innovatieve projecten die op termijn tot toegevoegde waarde voor de noordelijke economie en voor de deelnemende bedrijven kunnen leiden. Door de omvang en het innovatieve karakter dragen die projecten bij aan de versterking van de structuur en de concurrentiekracht van de economie van Noord-Nederland.

NOM BD was in 2015 betrokken bij 39 bedrijven die samen innovatieprojecten uitvoeren waarin voor 23,8 miljoen wordt geïnvesteerd. Deze investering vertaalt zich naar 126 manjaren arbeid in het afgelopen jaar. Voorbeelden van projecten waar NOM BD bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld Region of Smart Factories, Water Alliance, Northern Netherlands Offshore Wind, Greenlincs, World Class Composites Solutions en Flinc.

NOM Finance

En dan is er ook nog NOM Finance, dat risicokapitaal verstrekt aan kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland. Dat gebeurt in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen die ondernemingen de kans bieden te starten of te groeien. Een aanzienlijk deel van de doelgroep wordt dan ook gevormd door innovatieve (tech)startups (meer dan de helft van de portefeuillebedrijven is starter).

Met die activiteiten heeft NOM Finance in 2015 een positief bedrijfsresultaat van 3,2 miljoen behaald. Dit resultaat is opgebouwd uit rentebaten, ontvangen dividenden, afboekingen, voorzieningen en resultaten uit de verkoop van participaties.

In totaal kwamen er bij NOM Finance honderden aanvragen binnen voor financiering. Het aantal potentiële financieringen bleef op niveau met 343 aanvragen en 43 onderzoeken, waarbij opviel dat de kwaliteit van de ontvangen businessplannen toenam in vergelijking met voorgaande jaren. In totaal werd er ruim 12 miljoen aan financieringen uitgezet door NOM Finance: meer dan vooraf verwacht.

De bedrijven waarin NOM Finance participeert presteerden daarnaast goed tot uitstekend, zo valt te lezen in het jaarverslag. De totale werkgelegenheid bij de portefeuillebedrijven groeide in 2015 met meer dan 10 procent (van 2.774 fte in 2014 naar 3.021 fte in 2015).

Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN)

Hoewel al vanaf 2014 operationeel is het IFNN nu definitief gefinancierd. Doordat het Innovatiefonds Noord-Nederland zich richt op 'vroege fase-financiering' zijn de doorlooptijden lang. De ideeën zijn er, maar de business plannen zijn nog niet compleet uitgewerkt.

In 2015 zijn in het kader van het IFNN drie nieuwe participaties geworven, waarmee het fonds eind 2015 vier participaties in portefeuille heeft, goed voor een toegezegd kapitaal van 550.000 duizend euro. De verwachtingen voor IFNN zijn ook in 2016 positief. Naar verwachting zullen vijf nieuwe participaties gerealiseerd worden met een totale investering van 1 miljoen euro.

Gewijzigd aandeelhouderschap

Eind december 2015 werd een overeenkomst getroffen tussen het Ministerie van Economische Zaken en de drie noordelijke Provincies over het aandeelhouderschap van de NOM. Voorheen was het Ministerie voor 99,97 procent aandeelhouder van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij. De drie noordelijke provincies hebben nu echter de helft van die aandelen aangekocht.

Daarmee krijgen de drie provincies, na ruim 42 jaar, meer verantwoordelijkheid. "Dit bevestigt het eigenaarschap van de NOM en komt de inspanningen in het bieden van een goed perspectief aan de inwoners en ondernemers van Noord-Nederland ten goede. We zijn dan ook erg blij met de vergrote betrokkenheid van de provincies bij de NOM", aldus NOM-directeur Siem Jansen bij de presentatie van de jaarcijfers.

www.nom.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring