Navigatie overslaan

NOM maakt onder­ne­men in het Noor­den nog aantrekkelijker

Wie zich als ondernemer wil vestigen in het Noorden, doet er goed aan eens aan te kloppen bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, beter bekend als de NOM. De organisatie heeft een goed jaar achter de rug. De investeringen die in groei, innovaties, en nieuwe bedrijvigheid werden gedaan, hebben in 2016 bijgedragen aan liefst 6.395 nieuwe of behouden banen in het Noorden. ‘En dat is nog los van de indirecte effecten van ons werk’, aldus NOM-directeur Siem Jansen. ‘De economische spin-off is veel groter dan wij kunnen meten.’

De weergave in het jaarverslag is er volgens Jansen een van de huidige situatie. ‘Ons werk draait vooral om de lange termijn, dus veel van de investeringen die in 2016 zijn gedaan, werpen pas in de komende jaren vruchten af en vormen een basis voor de toekomst. Wat we willen laten zien is de mate waarin en hoe wij, met een geïntegreerde dienstverlening, in Noord-Nederland investeren in een toekomstbestendige economie.’

NOM FDI
Dat doet de NOM onder meer door het voor ondernemers van buiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zich in het Noorden te vestigen. Voor hen staat NOM Foreign Direct Investment klaar. Die naam doet vermoeden dat alleen buitenlandse bedrijven er kunnen aankloppen, maar ook Nederlandse bedrijven die zich in Noord-Nederland willen vestigen kunnen er terecht.

Het NOM FDI-team heeft als kerntaak het acquireren en begeleiden van (nieuwe) investeerders in Noord-Nederland. Zij geven advies over vestigingslocaties, zijn op de hoogte van aanwezige bedrijventerreinen, hebben de juiste contacten met vergunningverstrekkers, energieleveranciers en werkgelegenheidsinstanties en verschaffen gedetailleerde informatie over het vestigingsklimaat in de regio. Al die inspanningen van NOM FDI hebben in 2016 geleid tot een investeringsvolume van bijna 60 miljoen euro, waarbij 287 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio zijn gecreëerd en 382 banen zijn behouden.

Innovatie
Naast deze acquisities zijn innovatieve projecten belangrijke aanjagers voor de Noord-Nederlandse economie. De bedrijven en overheden in de drie noordelijke provincies investeerden met betrokkenheid van NOM Business Development in 2016 ruim 26 miljoen in kansrijke innovatieprojecten. Maar financiering is niet het enige wat de NOM hieraan bijdraagt, ook de netwerkkracht, innovatiekennis en het faciliterend vermogen van de investeringsmaatschappij spelen een belangrijke rol.

www.nom.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring