Navigatie overslaan

Noord-Neder­land kop­lo­per in pro­duc­tie duur­za­me energie

Maar liefst één vijfde van alle in Nederland geproduceerde duurzame energie komt uit het noorden van ons land. Dat blijkt uit de Energiemonitor 2013, die onlangs werd gepresenteerd door de drie noordelijke provincies en de stichting Energy Valley. De productie van duurzame energie in Groningen, Friesland, Drenthe en de regio Noord-Holland Noord is de afgelopen jaren bovendien sterk gegroeid; in de jaren 2011 en 2012 zelfs dubbel zo hard als in de rest van Nederland.

In 2011 en 2012 groeide de productie van duurzame energie in de noordelijke provincies ruim twee keer zo snel als het landelijk gemiddelde. Vooral in Groningen was de groei met 14,5 procent fors. Die duurzame energie uit de regio was in 2012 goed voor liefst 8,4 procent van het totale energieverbruik in Noord-Nederland. Dat is bijna twee keer zoveel als in de rest van Nederland, waar slechts 4,5 procent van de gebruikte energie uit duurzame regionale bronnen komt.

Inmiddels is het Noorden veruit koploper in de productie van energie uit duurzame bronnen als groen gas (44 procent van de nationale productie), windmolens op land (41 procent) en co-vergisting, oftwel het gelijktijdig vergisten van verschillende biomassastromen in een vergistinginstallatie (48 procent van de Nederlandse productie).

Het aantal banen in de Noord-Nederlandse energiesector is in 2012 licht gedaald (-1 procent). De daling zit vooral bij installateurs en onderhoudsbedrijven. Het aantal vestigingen is wel gestegen. In totaal zijn er ruim 60 midden- en kleinbedrijven bijgekomen. Met bijna 32.500 directe, voltijdsbanen blijft de energiesector een belangrijke werkgever in de regio. Ruim een kwart van deze banen zit in de duurzame energie.

Op basis van bestaande en geplande projecten zal ook de komende jaren fors wordem geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing in Noord-Nederland. Vooral op het vlak van wind- en bio-energie. Dit zal naar verwachting voor verdere groei in het aantal bedrijven en banen zorgen.

Voor meer informatie over de Noord-Nederlandse energiesector: www.energyvalley.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring