Navigatie overslaan

Noor­de­lij­ke gas­vel­den per­fect voor onder­grond­se CO2-opslag

Noord-Nederland is geknipt voor de ondergrondse opslag van CO2. Sinds de ontdekking van aardgas in de bodem en de start van de winning daarvan, heeft het Noorden behoorlijk furore gemaakt als gas- en energieregio. Als het aan de onlangs opgerichte stichting Borg ligt komt daar een expertise bij: de afvang, het transport en de ondergrondse opslag van CO2. Want de noordelijke bodem, met legio gasvelden, is daar uitermate geschikt voor, zo zegt directeur Harm Post van de stichting Borg.

“In de diepe ondergrond zit al honderden miljoenen jaren gas in hermetisch afgesloten zandsteenlagen. Leeggeproduceerde gasvelden in deze diepe ondergrond bieden in de toekomst een ongekend grote opslagcapaciteit”, zo stelt Post, die tevens directeur is van Groningen Seaports. Samen met een groot aantal noordelijke partijen (de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de stichting Energy Valley, RWE, Nuon en Gasunie) heeft Groningen Seaports zich verenigd in de stichting Borg, die tot doel heeft om enerzijds praktische voorbereidingen te treffen voor ondergrondse CO2-opslag en anderzijds wil fungeren als regionaal informatiepunt voor inwoners en belanghebbenden. De provincie Groningen is een van de subsidiegevers van de stichting.

Binnenkort maken de ministeries van VROM en EZ bekend welke beoogde locaties in Noord-Nederland geschikt en veilig zijn voor demonstratieprojecten met afvang, transport en ondergrondse opslag van het broeikasgas – ook wel CCS genoemd, wat staat voor Carbon Capture and Storage. Vervolgens worden de velden door de deelnemende bedrijven van de stichting Borg getoetst op economische en technische geschiktheid en op veiligheid. Op basis daarvan wordt bij de Europese Commissie een subsidieaanvraag ingediend voor een grootschalig demonstratieproject. De inwoners van Noord-Nederland zullen hierover nog uitgebreid worden geïnformeerd want het is tenslotte hun ‘achtertuin’. En één ding staat vast: veiligheid staat voorop.

Het nut van ondergrondse CO2-opslag? De eerste reden is simpel: er wordt meer CO2 geproduceerd dan het klimaat aankan. Die uitstoot van het broeikasgas moet flink gereduceerd worden, wat onder meer gebeurt door duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen in te zetten. Ook gas (aardgas en straks groen gas) speelt een belangrijke rol in die transitie naar duurzaam. Maar als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, moet er meer gebeuren, waaronder het ondergronds opslaan van CO2.

Daarnaast zijn er voor het Noorden nog andere voordelen te behalen: CCS kan de noordelijke economie een krachtige impuls geven. “In de energie-industrie in Noord-Nederland speelt bovendien niet alleen aardgas een belangrijke rol maar inmiddels ook de productie van elektriciteit. De komende jaren zal de bedrijvigheid in de energiesector in Noord-Nederland verder toenemen. Sterker nog: de grootste investeringen moeten nog komen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Energy Valley. Ondernemingen steken de komende jaren maar liefst 22 miljard euro in nieuwe projecten in de noordelijke regio. Dat zal veel banen opleveren”, besluit Harm Post.

Kortom: er zijn gasvelden, er is expertise, en er is de wil om kabinetsdoelstellingen te helpen verwezenlijken.

www.stichtingborg.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring