Navigatie overslaan

Noor­de­lij­ke onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties star­ten klank­bord kredietcrisis

VNO-NCW Noord, MKB Noord en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland gaan een klankbord bieden aan ondernemers die te kampen hebben met problemen als gevolg van de kredietcrisis. Via de website klankbordkredietcrisis.nl kunnen ondernemers deze problemen voorleggen, waarna zij in contact gebracht worden met ervaren (oud-)ondernemers of relevante instellingen.

Het huidige economische klimaat kan ondernemers voor problemen stellen waar zij waarschijnlijk nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Op zo'n moment kan het goed zijn om te klankborden. De berichten van ondernemers via de website klankbordkredietcrisis.nl komen binnen bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Van daaruit wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de ondernemer en worden de vragen met ondersteuning van specialisten uit het netwerk van VNO-NCW Noord en van de MKB Noord Servicedesk beantwoord.

Klankbordkredietcrisis.nl is een vervolg op het Meldpunt Kredietcrisis van VNO-NCW Noord, waar werd geïnventariseerd welke problemen ondernemers ervaren als gevolg van de kredietcrisis. Hieruit bleek dat niet alle problemen opgevangen kunnen worden door generieke overheidsmaatregelen, maar juist 1 op 1 besproken zouden moeten worden. Deze mogelijkheid wordt nu door de samenwerking tussen de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB Noord en VNO-NCW Noord geboden.
www.klankbordkredietcrisis.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring