Navigatie overslaan

Onder­grond­se opslag CO2 gro­te impuls Gro­ning­se economie

De ondergrondse opslag van CO2 in lege gasvelden in de provincie Groningen is niet alleen van grote betekenis voor het milieu, maar levert de Groningse economie een enorme extra impuls op. Mocht er worden besloten om niet over te gaan tot ondergrondse opslag van CO2, dan betekent dit dat de Eemsmond geen nationaal knooppunt voor de elektriciteitsproductie van Nederland zal zijn. De ondergrondse opslag van CO2 in Groningen levert veel werkgelegenheid en kennis op, die ook elders in de wereld kan worden ingezet. De opslag van CO2 kan ook een belangrijke motor worden achter de ontwikkeling van Noord-Nederland tot ‘Energy Valley’. Dat betoogde de Groningse hoogleraar Catrinus Jepma. Hij sprak tijdens een ledenvergadering van de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond.

Noord-Nederland is momenteel nadrukkelijk in beeld als proeftuin voor het afvangen en opslaan van CO2. Met name de Eemsmond lijkt daarvoor geschikt omdat er CO2 geproduceerd gaat worden, via de nieuwe kolencentrales van Nuon en RWE. Maar ook zijn er lege gasvelden en zoutcavernes waar het CO2 kan worden opgeslagen.

Volgens professor Jepma, werkzaam bij het Energy Delta Institute van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is de techniek nog niet zo ver uitontwikkeld dat CO2 nu al ondergronds opgeslagen kan worden. Het vergt nog zo'n vijf tot tien jaar voordat het een voldragen technologie is. Noord-Nederland wil bij het ontwikkelen van die nieuwe technologie een voortrekkersrol vervullen. Volgens Jepma is ondergrondse opslag van CO2 onvermijdelijk omdat wind- en andere duurzame energie samen niet voldoende opleveren om CO2 uitstoot voldoende te verminderen. Wanneer de CO2 uitstoot niet drastisch vermindert zal de temperatuur in de wereld onvermijdelijk nog sterker stijgen.

Nederland heeft twee proefprojecten voorgesteld om de ondergrondse CO2 opslag mogelijk te maken: in Rotterdam en in de Eemsmond, bij de nieuwe centrales van NUON en RWE. Europa heeft in totaal zo'n vier miljard euro beschikbaar voor 10 tot 15 proefprojecten. Voor het eind van het jaar zal duidelijk worden of het Nuon-project in de Eemsmond daar ook bij hoort. Overigens is er ook nog de mogelijkheid dat de projecten in Rotterdam en de Eemsmond worden samengevoegd tot een groot gezamenlijk Nederlands proefproject.

Milieufederatie

De Milieufederatie Groningen liet weten onder strikte voorwaarden ook wel in te kunnen stemmen met proeven met de ondergrondse opslag van CO2. Wel moet er volgens directeur Siegbert van der Velde wel eerst een maatschappelijk debat gevoerd worden om zo ook maatschappelijke acceptatie te krijgen. Maar volgens de Milieufederatie Groningen moeten de nieuwe centrales van Nuon en RWE niet eerst gebouwd worden, omdat het kolencentrales zijn die het probleem van de CO2 uitstoot alleen maar groter maken. Volgens de Milieufederatie Groningen is het beter om proeven met de ondergrondse opslag van CO2 te doen bij bestaande, gasgestookte, centrales.

"Wij zien de ondergrondse opslag van CO2 als een noodzakelijk kwaad, en als minst slechte van alle kwaden. Wel moet er nader onderzoek komen naar de veiligheid, want de opslag in de lege gasvelden zou ook kunnen leiden tot steenvorming, en daarmee tot bodemstijging. En dat kan dan weer leiden tot aardbevingen. Maar als daar nader onderzoek naar is gedaan, en er geen opgeslagen CO2 kan weglekken, dan valt er met ons best te praten over de CO2 opslag", aldus de Milieufederatie Groningen.

Biobrandstof

Volgens professor Jepma zullen de nieuwe centrales van RWE en Nuon inderdaad zorgen voor forse extra uitstoot van CO2. "Maar die centrales zullen voor een deel ook op biobrandstof gaan draaien. Als dat allemaal goed gaat werken - wat ik hoop - dan zijn het straks weliswaar kolengestookte centrales, maar ze zijn dan zo efficiënt dat ze zelfs schoner zijn dan gasgestookte centrales."

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring