01/05/2008

Primeur met waterstoftechnologie in Groningen bij Akzo Nobel

In de provincie Groningen zijn zeer positieve resultaten te melden met een voor Europa, en misschien zelfs wel voor de rest van de wereld, uniek experiment met waterstof. Waterstof wordt alom beschouwd als de schone brandstof van de toekomst. Maar er zijn, zeker in de industrie, nog geen voorbeelden van grootschalig gebruik van waterstof. Maar nu wel bij AKZO Nobel in Delfzijl. Daar zijn zere opmerkelijke resultaten te melden van een industriële inzet van waterstof.

Een proef met brandstofcellen op waterstof bij de chloorfabriek van Akzo Nobel in Delfzijl heeft onlangs de mijlpaal van vierduizend draaiuren bereikt. Sinds april 2007 draait hier namelijk een semi-industriële proef met een innovatieve elektriciteitscentrale. Met het bereikte aantal draaiuren heeft de plant nu meer dan 200.000 kWh aan het net geleverd. Het is een initiatief van Akzo Nobel en Nedstack met ondersteuning van SenterNovem.

De PEM brandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit, warmte en zuiver water. Hierbij komen geen emissies vrij (CO2, roet, fijnstof). Bovendien is de centrale geluidsarm. Waterstof wordt gezien als de energiedrager van de toekomst.

Deze technologie wordt middels dit project voor het eerst op deze industriële schaal toegepast. Het feit dat de plant de mijlpaal van 4000 draaiuren heeft bereikt, is van grote betekenis voor NedStack en een wereld primeur voor de hele brandstofcellenmarkt. Otto Krediet, CEO van NedStack: "In het hart van deze brandstofcelcentrale zit de NedStack brandstofcel. Onze brandstofcelstack is gebaseerd op de unieke Nedstack technologie. We bewijzen nu wat we al wisten: Nedstack's brandstofcellen zijn stil, emissievrij, efficiënt, duurzaam en kunnen zich economisch en kwalitatief meten met de wereldtop."

Omdat bij productie van chloor waterstof vrijkomt is de chloorfabriek van Akzo Nobel ideaal als locatie voor het pilotproject. Knut Schwalenberg, manager Chloor-Alkali, maakte bij de opening van de proef al kenbaar het belangrijk te vinden om zoveel mogelijk te werken met gesloten systemen. "De directe omzetting van waterstof, een bijproduct van het productieproces van chloor, in elektriciteit en vervolgens het hergebruik van deze elektriciteit in het elektrolyseproces van onze chloorfabriek is een ideale oplossing. Daarmee kunnen we de kringloop sluiten. We zien het als een beloftevolle ontwikkeling met het oog op de toekomst."

Het is de verwachting dat waterstoftechnologie in de toekomst nog belangrijker zal worden. De toepassing van brandstofcellen in combinatie met waterstof is niet alleen geschikt voor industriële partijen, maar kan ook worden gebruikt in noodstroomvoorzieningen en het personen- en goederenvervoer. Met het gebruik van waterstof voor stadsbussen of rondvaartboten wordt de luchtkwaliteit in binnensteden verbeterd. "Tijdens de opening van de Pem Power Plant in 2007 hebben meerdere bedrijven interesse getoond in de mogelijkheden van deze installatie", zegt Frank Denys, waterstofexpert van SenterNovem. "Wij hopen dat het behalen van deze mijlpaal, 4000 draaiuren, andere industriële partijen overtuigt van de voordelen van de brandstofceltechnologie."

Klik hier voor het videoverslag

01/04/2008
Verwarmingsradiatoren gaan huizen koelen
01/04/2008
Gemeenten ondertekenen het Energieakkoord Noord Nederland