Navigatie overslaan

Pro­ject Slim Wonen met Ener­gie’ uiterst succesvol

Met het project ‘SLIM wonen met energie’ hebben de drie Noordelijke provincies de energierenovatiemarkt voorgoed veranderd. Eén van de grootste drempels voor woningbezitters om te gaan investeren in energiebesparende maatregelen was een overdaad aan aanbodgerichte bedrijven, die elkaar tegenspraken, beconcurreerden en vergaten de klant centraal te stellen. Door de keuze van de noordelijke provincies om te investeren in de ontwikkeling en kwaliteit van de markt, is het voor veel MKB-bedrijven niet nieuw meer om samen te werken aan een comfortabele, energiezuinige woning, waarbij de consument weet wat het kost, wanneer het klaar is en er op kan bouwen dat kwalitatief goed werk is geleverd.

Dat het project een belangrijke stap voorwaarts is, blijkt wel uit het feit dat er nu ook consortia actief zijn zonder provinciale subsidie. Deze tweede ondernemersbeweging wordt vooral in samenwerking met gemeenten aangegaan. Een toenemend aantal gemeenten ziet in de energiebesparingsmarkt een actieve rol voor zichzelf weggelegd. Zowel bewoners, bedrijven én milieu profiteren immers van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.

Ook landelijk is de slimme regionale samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven niet onopgemerkt gebleven. Het Ministerie van BZK gelooft zodanig in ‘SLIM wonen met energie’, dat ze een startbudget ter beschikking heeft gesteld om de te ontwikkelen marketingmiddelen regionaal inzetbaar te maken. Daarmee wordt een aanzet gegeven tot een intergemeentelijke samenwerking met SLIM.

www.slimwonenmetenergie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring