Navigatie overslaan

Pro­vin­cie Gro­nin­gen wil drink­wa­ter­ge­bruik bedrij­ven verminderen

De provincie Groningen gaat aan de slag met een project om het (drink)watergebruik door industrie te verminderen. Daarmee wil de provincie een start maken aan het anders omgaan met zoetwater, en een intensievere samenwerking opzetten tussen industriële bedrijven en overheden als het gaat om de watertransitie.

Door droogte, verzilting en een toenemende watervraag staan drinkwaterbronnen onder druk. “We moeten werken aan een integrale wateragenda,” zegt Robert Jan Poppen, Site Director Nobian Chemiepark Delfzijl. “Door de samenwerking te vergroten tussen de industrie en de overheden zal het inzicht in de problematiek worden vergroot en kunnen we komen tot wederzijds begrip en oplossingen.”

Zoetwatervraag industrie

Waterbedrijf Groningen (WBG) produceert jaarlijks zo’n 50 miljoen kubieke meter drinkwater, grotendeels grondwater van de Hondsrug. Zo’n 20 procent van deze hoeveelheid is voor de industriële clusters Eemshaven, Delfzijl, Groningen Westpoort en andere zakelijke grootverbruikers. Die vraag naar (drink)water zal volgens de provincie de komende jaren stijgen als gevolg van industriële ontwikkelingen, zoals nieuwe bedrijven, datacenters en waterstoffabrieken.

Het project - onder de naam 'Bewustwording en terugdringen laagwaardig waterverbruik in de industrie' - moet helpen die uitdaging aan te pakken. Adviesbureau Sweco ondersteunt de provincie hierbij. Middels een rollenspel zijn de provincie, de waterschappen en vijf industriële bedrijven al aan de slag gegaan om elkaars belangen en uitdagingen beter te begrijpen. Het rollenspel maakte volgens de verschillende partijen duidelijker wat de gezamenlijke opgave is en welke scenario's en mogelijke oplossingen er zijn. Een overkoepelende strategie zou helpen om gezamenlijk stappen te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring