Navigatie overslaan

Rabo­bank zet zich in voor duur­za­me ver­ster­king Groningen

De vier Groninger Rabobanken hebben onlangs ‘Perspectief Groningen 2025’ gepresenteerd, een sociaaleconomische visie die inwoners een toekomstperspectief moet bieden om de regionale samenleving en economie duurzaam te versterken. De ambitieuze toekomstvisie voor de provincie werd door Rabobank-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer overhandigd aan Commissaris van de Koning Max van den Berg.

Volgens de Rabobank verandert de wereld om ons heen ingrijpend en onomkeerbaar. Ook in de provincie Groningen is dat elke dag weer merkbaar. “We hopen met ‘Perspectief Groningen 2025’ een positieve beweging in gang te zetten om de regionale samenleving en economie duurzaam te versterken’, aldus bestuursvoorzitter Draijer. ‘Hoe gaan we om met de krimp, vergrijzing, zorgaanbod en de aardbevingsproblematiek? Hoe bevorderen we de leefbaarheid? En wat is ons antwoord op de groeiende vraag naar verduurzaming? Door voor deze uitdagende leefbaarheidsvraagstukken de samenwerking te zoeken, gaan we de provincie Groningen klaar maken voor een duurzame toekomst.’

Commissaris van de Koning Max van den Berg is blij met het initiatief: ‘‘Perspectief Groningen 2025’ is een prachtig voorbeeld van de medeverantwoordelijkheid die wij allen voelen voor de leef- en werkomgeving in Groningen. Het gaat economisch goed in grote delen van onze provincie. ICT-startups schieten uit de grond, IBM en Google hebben zich hier gevestigd. Dat biedt hoogwaardige werkgelegenheid. Prachtig! Door de aardbevingsproblematiek ligt er een grote opgave om een perspectief op een veilige toekomst voor alle inwoners te realiseren.’

De Commissaris van de Koning zegt het zeer te waarderen dat de vier Groninger Rabobanken het initiatief nemen en ‘een perspectief ontwikkelen waarin de vitaliteit van onze bevolking, de samenwerking, de werkgelegenheid en de aantrekkingskracht van Groningen voorop staan;, aldus Van den Berg. ‘Laten we met zijn allen deze kracht in onze provincie omarmen en zorgen dat Groningen in 2025 kan terugkijken op een succesverhaal.’

Kansen en mogelijkheden
De bedoeling van het initiatief is om alle Groningers vanuit een positieve optiek een stip aan de horizon te geven. Want: veranderingen bieden de provincie Groningen ook kansen en mogelijkheden, zo constateert men bij de Rabobank. Er is in de provincie zelfs veel meer mogelijk dan veel mensen denken. In ‘Perspectief Groningen 2025’ wil de bank daarom laten zien hoe en waarom kansen ook echt verzilverd kunnen worden.

Volgens de Groningse Rabobanken is 'Perspectief Groningen 2025’ niet zomaar een notitie. ‘Het is een ambitieuze visie die voortvloeit uit een scherpe analyse van de sterke en zwakke kenmerken van de provincie. Het geeft inzicht in de huidige staat van Groningen én in belangrijke toekomstige trends plus ontwikkelingen’, aldus de bank. ‘Bovenal wordt beschreven hoe huidige kenmerken en trends op een doeltreffende manier met elkaar kunnen worden verbonden, zodat voor alle Groningers op velerlei gebieden nieuwe perspectieven ontstaan.’

Vier transitiepaden
In de visie is een reeks veranderopgaven geformuleerd met daaraan verbonden een praktisch plan van aanpak. Dit zal ten uitvoer worden gebracht aan de hand van een viertal transitiepaden: Groningen Vitaal, Groningen Werkt, Groningen Compleet en Groningen Aantrekkelijk. Voor elk van deze paden is een werkgroep in het leven geroepen. De in totaal ongeveer veertig ondernemers en bestuurders die samen deze werkgroepen vormen, hebben aangegeven de komende jaren samen met de Rabobank de kar te gaan trekken.

Zo moet Groningen Vitaal ervoor zorgen dat Groningen de eerste ‘Blue Zone’ van Nederland wordt: een gebied waarin mensen gezond en vitaal oud worden. Groningen Aantrekkelijk moet ervoor zorgen dat traditie tot innovatie leidt en Groningen Werkt moet in 2025 leiden tot een broedplaats voor productinnovatie, bijvoorbeeld met de oprichting van een innovatiewerkplaats. Groningen Compleet tenslotte, is bedoeld om de aanvullende kwaliteiten van Stad en provincie te versterken.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring