Navigatie overslaan

Record­winst voor Gro­nin­gen Seaports

De twee noordelijkste zeehavens van Nederland - de Eemshaven en de haven van Delfzijl – hebben in 2008 een recordwinst geboekt van 21 miljoen euro tegen 5,6 miljoen euro het jaar ervoor. Dat maakte directeur Harm Post van Groningen Seaports, de beheerder van beide havens, tijdens zijn nieuwjaarsspeech bekend.

Volgens Post is de winst te danken aan het grote aantal hectares grond dat werd verkocht of verhuurd. In 2008 ging het daarbij om 120 hectare, in 2007 was dat nog 17,6 hectare.

Ook wat de overslag betreft was 2008 een recordjaar. De overslag steeg van 7,8 miljoen ton in 2007 tot ruim 7,9 miljoen ton vorig jaar. Ook de omzet liet een stijging zien van 19,3 naar 37 miljoen euro.

Post zegt dit jaar positief tegemoet te zien. De verwachtte verkoop van industrieterreinen is door Groningen Seaports dan ook bijgesteld van 13 naar 20 hectare. Wat betreft de overslag wordt in 2009 geen groei verwacht.

Overigens staan er komend jaar in het oostelijk gedeelte van de Eemshaven, dat gereserveerd is voor energiegerelateerde bedrijven, investeringen van enkele honderden miljoenen euro's gepland. Daarbij gaat het onder andere om de verlenging van de Wilhelminahaven en de verdieping van de vaargeul. Uiteindelijk moet in dit gebied 35 procent van alle Nederlandse stroom geproduceerd worden.
Ook heeft Groningen Seaports onlangs met de directie van RWE het grondcontract getekend dat nodig is voor de voorgenomen vestiging van de elektriciteitscentrale van RWE. Het gaat hier om een terrein van 54 hectare, wat gelijk is aan zo'n 108 voetbalvelden. Daarnaast wordt er een contract ondertekend voor de vijfjarige huur van een 10 hectare groot stuk grond nodig voor alle aan- en afvoer van materieel en de vestiging van een projectbureau.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring