Navigatie overslaan

Slaap­kli­niek Omme­lan­der Zie­ken­huis Groep bekroond

De slaapkliniek van de Ommelander Ziekenhuis Groep uitgeroepen tot Topkliniek 2009. In deze kliniek wordt sinds tien jaar zorg en behandeling aangeboden aan patiënten met het obstructieve slaapapneu syndroom (osas). Afgelopen week ontving het ziekenhuis van de ApneuVereniging drie sterren en een officiële oorkonde voor de kwaliteit van dienstverlening aan deze groep patiënten.

De ApneuVereniging vergeleek de resultaten van de Ommelander Ziekenhuis Groep met die van andere klinieken. Uit deze resultaten bleek dat het longteam van de Ommelander Ziekenhuis Groep het in de provincie beter doet dan de andere ziekenhuizen. Zeven speciale slaapcentra in Nederland ontvingen vijf sterren. Dit zijn klinieken die zich continue richten op de behandeling van osas-patiënten.

Ziekenhuizen die één ster ontvangen, doen het altijd nog beter dan 60% van de collega-ziekenhuizen. Ontvangt een ziekenhuis vijf sterren, dan hoort deze bij de beste 8% in Nederland.

In totaal gaf de ApneuVereniging sterren aan dertig van de tachtig klinieken die zich bezighouden met slaapapneu. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een patiëntenvereniging een kwaliteitskeurmerk geeft aan ziekenhuizen. De sterren zijn gebaseerd op een groot tevredenheidsonderzoek, waaraan meer dan 5600 patiënten deelnamen. Patiënten werden gevraagd naar de wacht- en doorlooptijd waar ze mee te maken kregen; of er tijd en aandacht was voor hun probleem; hoe de diagnose verliep en of ze zich uiteindelijk geholpen voelden.

Bij apneu hebben mensen ademstops van tien seconden of meer, zo'n 15 tot 50 keer per uur. Ze komen daardoor niet in de diepe slaap, dat tot allerlei problemen leidt op het werk en in de relatie. Het zuurstoftekort leidt op den duur tot hart- en vaatziekten. Veel mensen raken arbeidsongeschikt. Dat is niet nodig als de ziekte tijdig herkend wordt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring