Navigatie overslaan

Slag op de arbeids­markt ont­brandt in boo­m­ing’ Groningen

De provincie Groningen staat bekend als een van de regio’s met de hoogste werkloosheidscijfers van Nederland. Maar aan die situatie begint langzaam maar zeker een einde te komen. Voor het eerst in decennia dreigt er krapte op de arbeidsmarkt in Groningen. Van effecten van de kredietcrisis is in Groningen nog niet veel te merken, ook omdat de reeds jaren geleden geplande investeringen in met name de energiesector gewoon zullen doorgaan. Zo worden miljarden geïnvesteerd in de bouw van enkele grote elektriciteitscentrales en alleen al de bouw daarvan levert duizenden mensen werk op. Vooral voor technisch personeel en vaklieden dreigt grote schaarste op de arbeidsmarkt.

Volgens de Groningse gedeputeerde voor economische zaken Hans Gerritsen (PvdA) is het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt in Groningen gelukkig tijdig onderkend. "Deze krapte had de nieuwe zorg voor de noordelijke economie kunnen worden. Maar we hebben dit zien aankomen en er op ingespeeld", zo laat de gedeputeerde weten. Om voor voldoende personeel voor alle investerende bedrijven te zorgen is de provincie Groningen gaan samenwerken met gemeenten, kennisinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze richt zich er onder meer op mensen die nu nog aan de kant staan te stimuleren actief te worden. "We hebben echt iedereen nodig. Ook mensen die misschien al jaren niet gewerkt hebben of denken niet meer mee te kunnen."

Volgens gedeputeerde Gerritsen zullen ook mensen uit het 'granieten bestand' van werklozen - die dus langdurig werkloos zijn - worden gestimuleerd weer aan de slag te gaan. In zijn visie is scholing een zeer belangrijk middel om mensen weer een goede positie te geven in het arbeidsproces.

Hij wijst er in een uitvoerig interview over de nieuwe arbeidsmarktsituatie in het blad Turntable van Groningen Seaports op dat er via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een regeling is om werkgevers te helpen hun werknemers verder te scholen. Dat is de zogenaamde HRM-regeling. Ook is er voor die scholing geld beschikbaar uit Europese Sociale Fondsen. Volgens de gedeputeerde is het voor werkgevers straks van levensbelang om goed personeel aan zich te binden in de slag op de arbeidsmarkt. "De concurrentie van de toekomst is niet op de afzetmarkt, maar op de arbeidsmarkt", betoogt Gerritsen.

Gerritsen is verheugd over initiatieven vanuit het plaatselijke bedrijfsleven om zelf gekwalificeerd personeel te vinden, zoals een opleiding voor allround operators in de procesindustrie in Delfzijl, of een vergelijkbaar project van Groningen Seaports in samenwerking met de Regieraad voor de Bouw en de Hanzehogeschool Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring