09/09/2013

Sneller van Amsterdam naar Berlijn dankzij Groningen en Bremen

Het reizen per trein van Amsterdam naar Hamburg via Groningen zal in de nabije toekomst aanzienlijk sneller kunnen. Dat is te danken aan een Gronings-Duits initiatief van ondernemers en overheden om de treinverbinding van Groningen naar Bremen een forse stimulans te geven. Het is de bedoeling dat die reis wordt bekort van ruim twee uur nu, naar 1 uur en 23 minuten.

Dat is in elk geval het doel waar Groningse ondernemers en de provincie Groningen, samen met hun Duitse partners, naar streven. Groningen is al enkele jaren bezig om de blik oostwaarts te richten en de contacten met Duitsland te versterken. Een supersnelle treinverbinding naar Bremen moet straks de kroon op dat streven zijn. Daardoor wordt Groningen ook minder afhankelijk van de Randstad.

Afgelopen maand ontvingen gedeputeerde Mark Boumans (VVD) van verkeer en vervoer en Commissaris van de Koning Max van den Berg een delegatie bestuurders uit Nederland en Duitsland. Zij bezochten toen de eerste officiële bijeenkomst die in het teken staat van de verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Te gast waren onder andere vertegenwoordigers van de grote onderwijsinstellingen uit de stad, van VNO-NCW-Noord en van FC Groningen en diverse maatschappelijke organisaties. Van Duitse zijde waren vertegenwoordigers van de Landkreisen Leer, Aurich en Ammerland, de universiteiten van Bremen en Oldenburg en ondernemersorganisaties aanwezig.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen reserveerde in het voorjaar 85 miljoen euro om de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen te verbeteren. De provincie ziet veel mogelijkheden in deze spoorlijn. Het streven is om op termijn de reistijd tussen Groningen en Bremen zoals gezegd terug te brengen naar minder dan anderhalf uur.

Maar door deze spoorverbinding aan te pakken, verbetert ook de verbinding tussen Amsterdam en Hamburg/Berlijn. De spoorverbinding biedt volgens de provincie kansen voor de economie, het onderwijs en het toerisme.

09/09/2013
Talent van de toekomst presenteert zich op Energy Career Event Groningen
09/09/2013
Rijkuniversiteit Groningen bij beste honderd universiteiten ter wereld