Navigatie overslaan

Sta­bi­A­lert: revo­lu­tie in het waar­ne­men van verzakking

Het Groningse bedrijf StabiAlert BV heeft apparatuur ontwikkeld waarmee de trillingen die vrijkomen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden en de verzakking die daarbij kunnen optreden gemeten kunnen worden. Het StabiAlert meetsysteem maakt deze technologie voor het eerst beschikbaar voor particulieren. Mensen die vermoeden dat invloeden van buitenaf ervoor zorgen dat hun pand verzakt, kunnen het apparaat aanschaffen en relatief simpel in de eigen woning bevestigen.

StabiAlert zorgt ervoor dat ernstige verzakkingen, zoals bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam voorkomen kunnen worden. Schade door verzakking kan optreden door bouw- en graafwerkzaamheden, het boren naar en winnen van delfstoffen als gas en zout, maar ook door de natuurlijke werking van de verschillende bodemlagen. Het systeem van StabiAlert meet maar liefst honderd keer per seconde de trillingen en verzakkingen in de wand waarin het bevestigd is. Als de gemeten waarden ongewoon groot zijn, verstuurt het StabiAlert-systeem een alarm-SMS. Hierdoor kan er veel eerder ingegrepen worden, door bijvoorbeeld de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen.

De technologieën die momenteel het meest gebruikt worden, nemen schade door verzakking meestal pas waar nadat deze is opgetreden en vaak al is verergerd. Professionele apparatuur die veel gebruikt wordt en met een interval van enkele uren waarnemingen doen, zijn vaak extreem duur en daarom alleen beschikbaar voor grote bouw- en ingenieursbedrijven. De StabiAlert is echter relatief goedkoop en dusdanig simpel in gebruik dat hij ook voor particulieren aantrekkelijk is.

Voor meer informatie: www.stabialert.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring