Navigatie overslaan

Stroom­groot­ver­brui­ker ESD-SIC past pro­duc­tie­tij­den aan op energiemarkt

ESD-SIC in Delfzijl, producent van siliciumcarbide, en energiebedrijf Engie zijn een unieke samenwerking aangegaan. De bedrijven hebben een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de productietijden van ESD-SIC aan te passen aan de omstandigheden op de energiemarkt. Is er weinig elektriciteit beschikbaar en liggen de stroomprijzen hoog, dan schakelt de productie uit. Is er volop stroom beschikbaar zijn de prijzen laag, dan wordt er weer gestart.

ESD-SIC produceert siliciumcarbide door een mengsel van cokes en zand onder stroom te zetten. Dit is een erg energie-intensief proces: jaarlijks verbruikt ESD-SIC zo’n 420.000 megawattuur. Daarmee is het bedrijf in grootte de achtste stroomafnemer van Nederland en zijn alle energiebesparende maatregelen meer dan welkom. Hoeveel het met Engie ontwikkelde systeem de fabriek precies bespaart, wil directeur Richard Middel niet zeggen in gesprek met het Dagblad van het Noorden. ‘Maar als je weet dat energie zo’n 35 tot 40 procent van de kostprijs van ons product is, dan begrijp je dat het om een substantieel bedrag gaat’, zo zegt hij.

De samenwerking dient ook het milieu, zegt Michael Verheul van Engie in het Dagblad van het Noorden. ‘De flexibele productie voorkomt situaties waarin energiecentrales hun productie moeten opvoeren en zo extra CO2 uitstoten, wanneer de vraag naar elektriciteit het aanbod overstijgt. Bovendien draagt de flexibele productie bij aan de balans op het netwerk. Als vraag en aanbod niet met elkaar in evenwicht zijn, kan er storing ontstaan op het elektriciteitsnetwerk.’

Wat ESD-SIC zo geschikt maakt voor het nieuwe systeem is het feit dat de productie van siliciumcarbide kan starten en stoppen wanneer het bedrijf maar wil. Dat biedt interessante mogelijkheden bij afname van overschotten duurzame energie. Tot voor kort kocht en verkocht ESD-SIC stroom op de onbalansmarkt. Het kocht bij zodra er een overschot aan stroom op het net was. Bijvoorbeeld als gevolg van een ‘teveel’ aan windenergie. De productie werd afgeschakeld zodra er zeer hoge prijzen werden gerekend omdat er onverwacht te weinig stroom werd geproduceerd. Op dat moment werd de stroom die eerder voor de productie was ingekocht weer verkocht.

Maar energie-inkoop is natuurlijk niet de corebusiness van ESD. Daarom is de samenwerking met Engie aangegaan. Plat gezegd kan het energiebedrijf op basis van de energiemarkt nu bepalen wanneer ESD al dan niet produceert. Dat levert ESD-SIC een forse besparing op en Engie een geweldig instrument om vraag en aanbod van met name duurzaam opgewekte energie in het elektriciteitsnet te reguleren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring