Navigatie overslaan

Stu­den­ten leg­gen Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce uit in het nieu­we Forum Groningen

Studenten Artificial Intelligence Martijn, Eline, Pim en Bram geven rondleidingen, cursussen en demonstraties bij de expositie AI: More than human in het nieuwe Forum Groningen. Een leerzame ervaring, met knuffelbare robots, dansende kinderen en argwanende volwassenen. Bron: https://www.rug.nl/news/2020/03/studenten-leggen-artificial-intelligence-uit-in-het-nieuwe-forum-groningen


Wat houdt de studie Artificial Intelligence in?

‘Onze studie Artificial Intelligence (AI; Kunstmatige Intelligentie) gaat om het begrijpen van bestaande intelligentie in mensen en dieren. Dit dient vervolgens ter inspiratie voor het ontwerpen van (computer)systemen die gebruikmaken van intelligentie. Want een systeem is pas een AI-systeem als het gebruikmaakt van (menselijke) intelligentie om beslissingen te maken of taken uit te voeren.’

En bevalt de studie?

‘Wij vinden het allemaal een ontzettend interessante studie! Het leukste aspect eraan is dat het veld van AI zo breed is. Er is namelijk kennis nodig uit allerlei verschillende vakgebieden om zo’n slim systeem te kunnen creëren. Om te kunnen programmeren heb je kennis van informatica, logica en wiskunde nodig. Om het brein en onze intelligentie te begrijpen krijgen we vakken in cognitieve psychologie, neurobiologie en taalwetenschappen. En natuurlijk komen ook de ethische aspecten van AI aan bod. Binnen de bachelor volg je vakken in al deze velden en kun je uitvinden welk aspect binnen de wereld van AI je het meeste aanspreekt, om dit vervolgens in de master verder te ontwikkelen.’

Jullie geven rondleidingen, cursussen en demonstraties bij de expositie AI: More than human. Hoe gaat dat in zijn werk?

‘Een van de uitgangspunten van het Forum is ’liever een toekomst die je ziet aankomen dan een toekomst die je overvalt’. Om de mogelijkheden van de toekomst te laten zien is er nu een groot programma genaamd ‘Mens en machine’. Wij zijn hierbij betrokken om mensen enthousiast te maken over de vele mogelijkheden die AI kan bieden, maar ook te informeren over de mogelijke gevaren en ethische dilemma's die hierbij horen. Met ons randprogramma proberen we verschillende doelgroepen aan te spreken. De demonstraties zijn bijvoorbeeld meer gericht op kinderen, terwijl de cursussen meer op de ethische en technische aspecten van AI gericht zijn.’

Wat is hiervan de toegevoegde waarde ten opzichte van de kennis uit je studie?

‘Het is ontzettend interessant om met zoveel verschillende mensen in contact te komen en te praten over deze onderwerpen. Je merkt dat iedereen die langskomt een andere kijk op of verbinding met het onderwerp heeft. Zo zijn er mensen uit de zorg die ons vertellen over hoe ze robots proberen te gebruiken bij mensen met dementie. Zulke praktische voorbeelden leren ons ook weer nieuwe dingen. Waar wij ook veel van leren is het behapbaar maken van zo’n lastig onderwerp aan mensen met andere achtergronden. Dit kan in de toekomst nog weleens belangrijk worden als AI verder geïntegreerd wordt in andere disciplines. Andere dingen die we ontwikkelen zijn onze didactische skills, waar de focus bij onze studie misschien iets minder op ligt.’

Wat vindt het publiek van de expositie en van de getoonde AI-toepassingen?

‘Je merkt dat iedereen wel iets heeft gelezen of gehoord over AI, maar dat niemand precies weet hoe het werkt en wat je ermee kunt. Misschien hebben mensen daardoor ook wel een beetje angst voor het onderwerp. Die onduidelijkheid en angst proberen wij weg te nemen. Tegelijkertijd proberen we mensen te inspireren om verder onderzoek te doen. Kinderen hebben die angst helemaal niet. Zij willen alles proberen en aanraken en lijken vaak juist geïnspireerd te worden door de mogelijkheden. We hebben van de RUG twee NAO-robots te leen gekregen. Dit zijn humanoid robots van ongeveer een halve meter groot. Volwassenen kijken vaak met enige argwaan naar de robot, terwijl de kinderen niet weg te slaan zijn. Een klein meisje, ongeveer even groot als de robot zelf, was er laatst een half uur mee aan het knuffelen, dansen en praten. Hopelijk helpen we zo dus een beetje om een nieuwe generatie AI studenten en onderzoekers te inspireren.’

Houden de reacties jullie ook een spiegel voor over je vakgebied?

‘Tijdens de expositie proberen we vaak de discussie aan te wakkeren over de ethische aspecten in ons verhaal. We merken dat de impact van veel ontwikkelingen mensen echt wel bezighoudt en enige angst veroorzaakt, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Dan ga je wel nadenken over hoe in onze studie, maar zeker ook in het bedrijfsleven, wordt omgegaan met deze thema’s. Iedereen is constant bezig om nieuwe dingen te ontwikkelen en te verbeteren. De tijd die besteed wordt om stil te staan bij de implicaties en ethische aspecten van deze ontwikkelingen valt daarbij in het niet.’

En wat vinden jullie van het nieuwe Forum?

‘We merken dat zo’n groot, modern gebouw in onze oude binnenstad wel even wennen is voor veel mensen. Gelukkig worden er zo ontzettend veel leuke activiteiten, workshops, praatjes georganiseerd, dat iedereen zich er wel verbonden mee lijkt te voelen. Die maatschappelijke functie van het Forum wordt volgens ons dan ook erg goed vervuld!’

  • Pim Praat is bachelorstudent Artificial Intelligence. Hij wil na zijn studie eerst een paar jaar de kant van het onderzoek op bij een AI-lab, om vervolgens een interessant (zakelijk) toepassingsgebied te vinden.
  • Eline Meijer is masterstudent Human Machine Communication. Ze wil later graag in de zorg werken om te onderzoeken hoe AI daar verder kan worden toegepast.
  • Martijn Luinstra is masterstudent Computing Science. Hij heeft nog niet echt een idee wat hij na zijn studie gaat doen.
  • Bram Rijsbosch is bachelorstudent Artificial Intelligence. Hij wil iets bij de overheid of in de politiek gaan doen om zich in de toekomst bezig te houden met grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van AI.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring