Navigatie overslaan

Stu­dy­Bits: eer­ste onder­zoeks­pro­ject voor nieuw Block­chain Field­lab Edu­ca­ti­on in Groningen

Hoe kun je met behulp van blockchaintechnologie het onderwijs verbeteren? Die vraag ligt ten grondslag aan de oprichting van het Blockchain Fieldlab Education in Groningen. Het eerste project waar in dit Fieldlab onderzoek naar wordt gedaan is ‘StudyBits’, van het Groningse ICT-bedrijf Quintor. Doel is om blockchain te gebruiken voor het vastleggen en delen van al je onderwijsreferenties, denk aan diploma’s, certificaten en andere leerbewijzen.

Quintor wil samen met een aantal partners de blockchaintechnologie toepassen op het toekennen van badges. Dit zijn digitale leerbewijzen die aangeven welke kennis en vaardigheden iemand op een bepaald terrein heeft opgedaan. Als proef worden studiepunten en diploma’s op blockchain gezet. Dit maakt het mogelijk dat de student zelf kan bepalen met wie hij of zij haar diplomagegevens wil delen, waar ook ter wereld. Als dit lukt, dan is dit het begin van een veelbelovende innovatie op het gebied van onderwijs, die wereldwijd kan worden ingezet.

Fieldlab
Het onderzoek is het eerste dat wordt uitgevoerd onder de paraplu van het Blockchain Fieldlab Education. De plannen voor dit ICT-fieldlab werden onlangs uit de doeken gedaan tijdens het Blockchain in Education-congres in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Initiatiefnemers van het lab zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW, TNO, Quintor, Groningen Declaration Network (GDN), Stichting ePortfolio Supports (StePS) en de Rabobank.

‘In het blockchain-lab worden in overleg met de Rijksuniversiteit Groningen, de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Dutch Blockchain Coalition de noodzakelijke regionale, nationale en internationale experts en expertise bij elkaar gebracht’, zo zeggen de initiatiefnemers. ‘De verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en bedrijvigheid in Groningen gaan opleveren.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring