Navigatie overslaan

Sub­si­die voor revo­lu­ti­o­nai­re cir­cu­lai­re ont­wik­ke­ling: nieu­we pro­duc­ten van rubber

Het bedrijf New Born Rubber in Grootegast krijgt een forse Europese subsidie en een bijdrage van de provincie Groningen voor de bouw van een testinstallatie en het ontwikkelen van een productietechnologie waarmee oude autobanden en fietsbinnenbanden worden verwerkt tot nieuwe eindproducten.

De subsidie van ruim € 1.1 miljoen is toegekend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO); de regeling valorisatie & kennisontwikkeling. Daarnaast draagt de provincie Groningen nog € 248.000 bij aan het project.

Hergebruiken van rubberbanden

De innovatieve pilotinstallatie die wordt gebouwd, zal dienen als test- en pilotomgeving voor de productie van nieuwe materialen op basis van herwonnen rubber. De groeiende bergen autobanden en fietsbanden vormen een mondiaal milieuprobleem. Ze zijn niet recyclebaar en worden vaak verbrand. De bedrijven New Born Rubber en FP Products Holding hebben samen met de Rijksuniversiteit Groningen een technisch nieuw concept ontwikkeld voor het hergebruiken van rubberbanden: 'Van afgedankte rubberbanden tot circulaire thermoplastische eindproducten’.

Circulair

,,Het is een veelbelovende en mogelijk revolutionaire ontwikkeling waar wij graag een bijdrage aan leveren,’’ zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. ,,We zijn er trots op dat onze universiteit en ons bedrijfsleven samenwerken aan zo’n belangrijke innovatie. Recycling van rubberafval past naadloos in het streven van Noord-Nederland om een circulaire economie en samenleving te worden.’’

Voor hergebruik van hard rubber, oude banden, bestaat tot op heden nog geen techniek die hoogwaardige toepassingen na recycling mogelijk maken. De samenwerkingspartners van New Born Rubber hebben hier in het laboratorium een oplossing voor gevonden, waarbij het gevulkaniseerde rubber grotendeels wordt afgebroken door het toepassen van mechanische stress (hoge druk).

Werkgelegenheid

Het resultaat na het proces is een nieuw en elastisch rubber dat wél en op grote industriële schaal kan worden omgezet tot grondstoffen en nieuwe producten. Naar verwachting zal het project een grote groei in omzet en werkgelegenheid tot stand brengen bij de betrokken bedrijven, en bijdragen aan het oplossen van een groot milieuprobleem.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring