Navigatie overslaan

Tar­get Hol­ding zorgt met opslag Big Data voor nieu­we Gro­ning­se bedrijvigheid

Het Groningse bedrijf Target Holding is succesvol bij de opslag en bewerking van enorme hoeveelheden digitale informatie, ook wel ‘Big Data’ genoemd. Voor Target Holding is de opslag van dergelijke enorme hoeveelheden data geen enkel probleem. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een ICT infrastructuur met een opslagcapaciteit van ruim 10 Petabyte. Dit is vergelijkbaar met een stapel DVD’s zo hoog als 30 keer de Groningse Martinitoren. Het bedrijf heeft er met haar specialistische kennis voor gezorgd dat er inmiddels zes nieuwe bedrijven zijn gestart in Groningen.

Target Holding beschikt over een exclusieve kennisvoorsprong, waarmee onder andere in Noord-Nederland nieuwe economisch rendabele activiteiten worden gestart.

Gert-Jan van Dijk, directeur Target Holding meldt op de website van het bedrijf: ‘De hoeveelheid digitaal opgeslagen informatie om ons heen groeit explosief. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Youtube en digitale foto albums. Ook complexe sensornetwerken (Internet of Things) genereren grote hoeveelheden informatie. De grens van wat bestaande automatiseringsmethodieken aankunnen in dataopslag en databewerking komt in zicht. Target Holding overstijgt deze begrenzingen en stelt haar gespecialiseerde kennis van Big Data aan het bedrijfsleven beschikbaar.’

Target Holding slaat de informatie niet alleen op, maar heeft ook als doel deze data te verrijken middels patroonherkenning en machine learning technieken om analyses uit te voeren die tot voor kort onmogelijk leken . ‘Veel bedrijven beschikken nu al over eigen Big Data, maar doen er niets of weinig mee omdat ze de specifieke expertise niet in huis hebben’, aldus Van Dijk.

Missie
De missie van Target Holding is het ontwikkelen van markttoepassingen van Big Data op basis van innovatieve data-technologie. Met de opgebouwde kennis, expertise en de infrastructuur waarover Target Holding beschikt, financiert, ondersteunt en begeleidt ze de spin-offs bij het opbouwen van ondernemingen.

Projecten
‘Big data gaat echter niet alleen over veel Petabytes, maar ook over kleinere hoeveelheden informatie die zowel in omvang als complexiteit exponentieel toenemen’, aldus Van Dijk. ‘Op dit moment wordt de ontwikkelde kennis van Target Holding ingezet bij een grote verscheidenheid aan projecten, zoals LifeLines, radioastronomie bij Astron/Lofar, dijkmonitoring met innovatieve sensortechnologie in IJkdijk's Dike Data Service Center en het Nationaal Archief met het zoeken in historisch handgeschreven erfgoed.’

Target Project
Mede dankzij de ondersteuning van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is in 2009 het Target Project gelanceerd met de Rijksuniversiteit Groningen als initiatiefnemer. Target beoogt een duurzaam kenniscluster op te bouwen vanuit een samenwerking van tien ambitieuze partners van kennisinstellingen en bedrijven. Deze partners hebben als gezamenlijk doel grote hoeveelheden informatie voor wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciële projecten op innovatieve wijze in te zetten.

Vanuit het Europese gesubsidieerde Target Project zijn door Target Holding zes nieuwe bedrijven gestart in Noord Nederland, te weten: e-Vitality, Dataprovider Links, Son-ga, Veam Video, Target imedia en Remembr. Hiermee zet Target Holding een eerste belangrijke stap in de economische aanwending van haar kennis en expertise

/www.target-holding.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring