Navigatie overslaan

The New Eco­no­my: Gro­nin­gen één van de meest inno­va­tie­ve ste­den ter wereld

Het Britse tijdschrift The New Economy noemt Groningen één van de twintig ‘Smart Cities 2014’. Dit zijn volgens het magazine steden die vooroplopen in innovatie en duurzaamheid en hierin een voorbeeld kunnen vormen voor andere stedelijke gebieden. The New Economy noemt Groningen ‘at the leading edge in development of research, innovation and entrepreneurship’.

Volgens de World Health Organisation (WHO) woont op dit moment de meerderheid van de wereldbevolking in stedelijke gebieden; een primeur in de geschiedenis van de mensheid. Hiermee worden deze gebieden, en de ontwikkelingen die er plaatsvinden, ook in economische zin steeds belangrijker. De 20 steden die The New Economist aanmerkt als ‘Smart Cities’ zijn zich volgens het blad volop bewust van deze ontwikkeling en grijpen hem aan om volop te investeren in innovatie; zowel op technologisch en economisch vlak als op maatschappelijk niveau.

Groningen wordt door het gezaghebbende magazine geprezen als ‘City of Talent’, dankzij de intensieve samenwerking tussen gemeente en provincie aan de ene kant en kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit, het UMCG en de Hanzehogeschool aan de andere kant. In totaal wordt door alle partijen samen de komende jaren maar liefst 500 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en de versterking van de kennisinfrastructuur in de stad, zo weet The New Economist te melden.

Het magazine noemt daarnaast een aantal specifieke projecten die aantonen dat Groningen ‘at the leading edge in development of research, innovation and entrepreneurship’ staat. Zo wordt gewezen op de aanleg van een gemeentewijd, voor iedereen toegankelijk wifi-netwerk, dat bij voltooiing het grootste in zijn soort in heel Europa zal zijn, en op de ontwikkeling van een app waarmee reizigers in real-time informatie kunnen krijgen over het openbaar vervoer. Ook worden projecten genoemd die bedoeld zijn om de bureaucratie te verminderen en de service aan burgers te verbeteren, zoals het opzetten van Customer Contact Centres, een front-office voor vragen van ondernemers en de optimalisering van het gemeentelijk e-mailsysteem.

Het artikel en de volledige lijst van Smart Cities 2014 zijn te vinden op: The New Economy

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring