Navigatie overslaan

Uit­stoot broei­kas­gas­sen nu objec­tief meet­baar dank­zij vin­ding Rijks­uni­ver­si­teit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is er in geslaagd een systeem te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen objectief meetbaar te maken. Fraude in emissiehandel of bij het vaststellen van hoeveelheden uitgestoten CO2 kan nu worden aangepakt of voorkomen.

Dat is aantrekkelijk omdat er wereldwijd weliswaar miljarden in de emissiehandel omgaan, maar nog geen enkel land haar emissieschattingen objectief heeft nagemeten. Uit het onderzoek van Sander van der Laan en Ingrid van der Laan-Luijkx blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om bestaande schattingen van broeikasgassen objectief te toetsen.

Zo kan bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen in een gebied zo groot als Nederland met één meetstation worden vastgesteld. Deze en andere conclusies staan beschreven in de proefschriften waarop het echtpaar Van der Laan-Luijkx in oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Onlangs kocht Nederland het recht om drie miljoen ton CO2 uit te stoten van Letland. Kosten hiervan bedroegen ruim veertig miljoen euro. Wereldwijd gaan er enorme bedragen om in de emissiehandel. De landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, spraken af hun emissies op een onafhankelijke manier te toetsen.

In principe zijn daar metingen in de atmosfeer voor nodig. In de praktijk komt het er echter op neer dat een onafhankelijke instantie de emissies van een land herberekent op basis van dezelfde gegevens die de overheid gebruikt. De gehanteerde methodes bevatten bovendien vele onzekerheden; de uitkomsten verschillen onderling soms tot wel veertig procent.

Uit onderzoek van Sander van der Laan blijkt dat het mogelijk is om de bestaande berekeningen objectief en nauwkeurig te toetsen door middel van metingen in de atmosfeer. Voor een gebied zo groot als Nederland volstaat in principe één meetstation. Met vier á vijf meetstations is het resultaat optimaal nauwkeurig. Van der Laan beschrijft in zijn proefschrift metingen die werden verricht op het RUG-meetstation Lutjewad, op de Waddenzeedijk bij Hornhuizen.

Van der Laan concludeert dat de daadwerkelijke uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas) in Nederland overeenkomt met de door de overheid gerapporteerde waarden. Nederland is een van ’s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen en komt daar eerlijk voor uit. Van der Laan: ‘Kennelijk is de rapportage in Nederland goed geregeld en leveren onder meer landbouw en industrie betrouwbare gegevens over hun uitstoot. Maar zeker in ontwikkelingslanden is de kans op fraude groot. Objectieve metingen zijn daarom zeer noodzakelijk.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring