01/11/2008

Uniek ondernemerstrefpunt geopend op Gronings bedrijventerrein

Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de stad heeft de gemeente Groningen op bedrijventerrein Zuid-Oost een ‘Ondernemerstrefpunt Groningen’ opgericht. Het Ondernemerstrefpunt is een uniek concept in Nederland.

Wethouder Dijkstra, initiatiefnemer en bedenker van het concept: "Voldoende aanbod van goed, gekwalificeerd personeel is van cruciaal belang voor de economie van de stad Groningen en voor het Noorden. De afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is de afgelopen jaren als onvoldoende ervaren. Het Ondernemerstrefpunt wil een bijdrage leveren aan het verkleinen van deze afstand door activiteiten op het gebied van opleiding en werk te initiëren, coördineren en faciliteren."

Studenten en leerlingen gaan het ontmoetingspunt waar zij in contact kunnen komen met ondernemers opbouwen en bemensen. Het Ondernemerstrefpunt is inmiddels een erkend leerbedrijf. Daarnaast nemen adviseurs vanuit de onderwijsinstellingen plaats in het trefpunt en zal een onafhankelijke accountmanager bedrijven benaderen. De locatie wordt ook gebruikt voor overleg over de revitalisering van het bedrijventerrein Winschoterdiep-Eemskanaal, overleg met de bedrijvenvereniging en voor parkmanagement.

Inmiddels heeft de gemeente Groningen samenwerkingsafspraken gemaakt met enerzijds de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost en anderzijds Noorderpoortcollege, Hanzehogeschool Groningen, Onderwijsgroep Noord (o.a. AOC Terra), Chr. Scholengemeenschap Groningen (waaronder Augustinuscollege, W.Gansfortcollege, Vinkenborgh en De Hamrik), WMOO en Unipartners. Ook VNO NCW, Kamer van Koophandel en MKB Noord ondersteunen het project.

01/10/2008
Nieuw logo voor gemeente Groningen
01/10/2008
Bellen.com viert jubileum