Navigatie overslaan

Water­be­drijf Gro­nin­gen wint 135.000 euro met idee over waterbesparing

Waterbedrijf Groningen heeft met een idee over hergebruik van spoelwater de CreativiteitsPrijs 2009 gewonnen. Deze prijs werd tijdens de Nationale IdeeënDag van het Ideeëncentrum, in Den Haag uitgereikt. Waterbedrijf Groningen ontving de CreativiteitsPrijs 2009 door een idee van een van haar medewerkers. De bedenker, projectleider werktuigbouw Anne Heeroma, nam persoonlijk de oorkonde en het daarbij behorende prestigieuze beeldje in ontvangst.

Zijn idee was om spoelwater, dat wordt gebruikt om drinkwaterfilters te reinigen en daarna als afvalwater wordt geloosd, voortaan te hergebruiken. Berekend is dat daarmee de komende tien jaar een jaarlijkse besparing van 135.000 euro gerealiseerd wordt.

Zes bedrijven stuurden een idee voor nominatie in. De jury prees Heeroma niet alleen voor het idee op zich maar vooral ook om zijn doorzettingsvermogen. In eerste instantie werd zijn idee door deskundigen 'van tafel geveegd'. Het zou voor vele anderen een duidelijke afwijzing zijn en een teken zijn om het daarbij te laten. Niet voor de heer Heeroma, die na een uitgebreide studie en modelberekeningen als niet-bioloog toch wist aan te tonen dat zijn idee wel degelijk levensvatbaar zou zijn. Aldus concludeerde daarna ook zijn collega's bij Waterbedrijf Groningen. Dankzij de heer Heeroma zal er daardoor na de renovatie van de spoelwaterzuivering in De Punt er onder andere minder spoelwater nodig zijn en hoeft er geen lozingsheffing meer betaald te worden. Doordat ook het milieu minder belast wordt past het eveneens goed in de visie van Waterbedrijf Groningen in het kader van 'duurzaam ondernemen'.

Waterbedrijf Groningen krijgt de complimenten van het ideeëncentrum omdat zij met haar ideeënsysteem haar werknemers gelegenheid geeft met het bedrijf mee te denken. Met zowel voor haar als werkgever als voor haar werknemers positieve gevolgen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring