Navigatie overslaan

Werk­ge­vers VNO-NCW MKB Noord wil­len deal met kabi­net en pre­sen­te­ren wen­sen­lijst voor regeerakkoord

Werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord vindt dat het afgelopen moet zijn met Noordelijke bescheidenheid en schroom, en dat Groningen, Friesland en Drenthe met gepaste trots duidelijk moeten maken dat het de rest van Nederland veel te bieden heeft. Het Noorden wil daarom een regiodeal met het kabinet waarin staat wat het Noorden kan doen aan het oplossen van landelijke problemen. In ruil daarvoor moet het kabinet het Noorden op vier belangrijke punten tegemoetkomen.

Het voornemen staat in de onlangs gepubliceerde visie voor 2035 van VNO-NCW MKB Noord voor 2035: ‘Een nieuw perspectief voor een kansrijke regio’. De grootste ondernemersvereniging van het Noorden wil met de brede visie op de toekomst van de drie noordelijke provincies belangrijke onderwerpen op de formatietafel in Den Haag bepalen en een richting geven die een breed en positief effect heeft op de regio.

Naast een beeld van de situatie in 2035 in het Noorden geeft de visie met vier concrete punten aan wat VNO-NCW MKB Noord terug wil zien in een regiodeal voor Noord-Nederland. “Het gaat om concrete punten voor het komende regeerakkoord,” stelt voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra.

Cruciale randvoorwaarden

"We hebben als bedrijfsleven de overtuiging een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de nationale opgave en ambities. Denk daarbij aan bouwmogelijkheden om huizen te bouwen, een betrouwbare infrastructuur en mogelijkheden om te kunnen innoveren. Om die bijdrage te kunnen realiseren is het nodig dat het nieuwe kabinet cruciale randvoorwaarden realiseert. In onze visie geven we deze voorwaarden op een presenteerblaadje voor de formateurs in Den Haag”, zegt hij, verwijzend naar de vier punten:

Investeer in snelle verbindingen in en met onze regio

Investeer in snelle verbindingen in en met onze regio zoals de Lelylijn, Nedersaksenroute en andere belangrijke spoorverbindingen. En ontwikkel de N33 tot de A33 naar de Eemshaven en laat Groningen Airport Eelde ontwikkelen tot een aanvulling op de mobiliteitsinfrastructuur met vernieuwende concepten en middelen.

Plaats bedrijven en bedrijventerreinen centraal in het oplossen van (inter)nationale vraagstukken

Plaats bedrijven en bedrijventerreinen centraal in het oplossen van (inter)nationale vraagstukken door blijvend werknemers op te leiden, innovatiegelden beschikbaar te maken voor het MKB en het Noorden uit te roepen tot koplopersregio voor de energietransitie en circulair ondernemen.

Zorg voor robuuste uitgangspunten;

Zorg voor robuuste uitgangspunten zoals de uitrol van een waterstofinfrastructuur, het versterken van het elektriciteitsnetwerk op bedrijventerreinen en het versterken van de digitale infrastructuur voor 5G, 6G en verdere innovaties.

Gezamenlijk woonplan Noord-Nederland

Jaag forse woningbouwopgave aan met gezamenlijk woonplan Noord-Nederland, waarin wordt geïnvesteerd in grootschalige woonprojecten zowel in de geplande voorraad als de extra toezegging van 220.000 woningen door de Lelylijn en mogelijk een nieuwe toeristische trekpleister van formaat. En neem daarbij de belemmeringen als de stikstofproblematiek weg.

Toekomstperspectief

In de afgelopen periode zette de ondernemersvereniging zich in voor goede en effectieve steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Nu de economie langzaam weer opengaat en er een nieuw kabinet komt, verlegt VNO-NCW MKB Noord de focus op de toekomst. “Met sommige ondernemers gaat het bijzonder goed, maar anderen hebben het nog steeds heel erg moeilijk,’ vertelt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor. “We willen dat de toekomst voor alle (noordelijke) ondernemers weer perspectieven biedt. Kansen en ruimte om te ondernemen. Om dat voor elkaar te krijgen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Zeker in deze periode waar in Den Haag plannen worden gemaakt die de toekomst van heel Nederland gaan bepalen.”

“We staan met zijn allen voor flinke uitdagingen! En we zijn ervan overtuigd dat de investeringen zoals we die voorstellen een veelvoud aan rendement gaan opleveren voor Nederland. Denk daarbij onder andere aan de energietransitie, leefbaarheid in steden en dorpen en een gezonde arbeidsmarkt. We moeten er samen hard aan werken om onze belangen voor een goede toekomst te laten horen aan de formatietafel. Daar gaan we voor!”

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring