Navigatie overslaan

Zeef­ge­bouw een van de groot­ste zon­ne­da­ken gemeen­te Groningen

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw van de vroegere suikerfabriek worden 920 zonnepanelen geplaatst. Daarmee wordt het een van de grootste zonnedaken in de gemeente. Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn: dit besluit past volgens het college van B en W in die ambitie.

Met de 920 zonnepanelen kan per jaar ruim 300.000 kWh opgewekt worden. Dat is meer dan het gebouw zelf vraagt waardoor er stroom geleverd wordt aan de gebouwen op de rest van het terrein. Daar wordt in de toekomst ook geëxperimenteerd met een smart grid: een systeem dat de opgewekte stroom op een slimme manier verdeelt over verschillende afnemers, voordat de stroom het net op gaat. Zo’n systeem kan op zonnige dagen de overbelasting van het net helpen voorkomen en zo de opgewekte energie optimaal benutten.

Geen invloed op de kwaliteit van de omgeving

Zonnepanelen op daken hebben een hoge opbrengst en geen invloed op de kwaliteit van de omgeving, zegt wethouder energietransitie Philip Broeksma. “Daarom willen we op zoveel mogelijk daken zonnepanelen plaatsen.” Het dak van het Zeefgebouw is daarvoor zeer geschikt. Naast het terras is er voldoende ruimte voor de 920 panelen. Ook wordt het dak van het zeefgebouw geïsoleerd.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “Het voorterrein wordt op termijn het visitekaartje voor De Suikerzijde, een nieuw stadsdeel voor wonen, werken, leren en ontspannen. Ook is er vanuit architectuurhistorisch oogpunt gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op het Zeefgebouw. Dit omdat het Zeefgebouw karakteristiek is en op termijn als monumentaal kan worden aangemerkt. De panelen zijn vanaf de grond niet of nauwelijks zichtbaar waardoor de aanbik van het gebouw vrijwel gelijk blijft.”

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring