Navigatie overslaan
05/07/2017

Zernike Campus Groningen: broedplaats voor innovatieve ideeën en bedrijven

De Zernike Campus ontwikkelt zich meer en meer tot een gigantisch broeinest van kennis en innovatief ondernemerschap. Op het terrein aan de westkant van Groningen werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere opleiders samen met overheden en ondernemers aan nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden: van duurzame energie, groene chemie en de biobased economy tot toepassingen voor de nieuwste generatie mobiel internet (5G) en toekomstbestendig bouwen.

Een goed voorbeeld van een innovatieve testomgeving is de Zernike Advanced Processing (ZAP). Studenten werken er samen aan nagebootste bedrijfsprocessen in de biobased economy. ‘Voor de innovatie van hun producten hebben bedrijven in deze industrie goed opgeleide professionals nodig. Die leiden we hier samen met de Hanzehogeschool en de RUG op”, aldus Stieneke Boerma, beleidsadviseur van Noorderpoort.

maandag 03 juli 2017
Architectuurmanifestatie rond de Amsterdamse School in Groningen
donderdag 29 juni 2017
Groningen Airport Eelde dit jaar snelst groeiende luchthaven van Nederland