Navigatie overslaan

Eem­ha­ven krijgt fabriek waar niet-recy­cle­baar plas­tic omge­zet wordt in gas

In de Eemshaven wordt een fabriek gebouwd waar plasticafval, dat niet recyclebaar is, verwerkt wordt tot gas. Het bedrijf S4 GroNext heeft een subsidie van 2,8 miljoen euro gekregen voor de investering in productiefaciliteiten. De komst van de fabriek levert 28 arbeidsplaatsen op. Het gas kan uiteindelijk als grondstof worden gebruikt door de chemische industrie in de Eemshaven.

Met de subsidie, toegekend vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), wordt een installatie gebouwd waarmee het plasticafval verwerkt kan worden tot korrels. Een chemische installatie verwerkt de korrels vervolgens tot gas. Een deel van dit gas wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik.

De chemische installatie wordt gecombineerd met een zogeheten Kinext-unit. Dit innovatieve systeem voor energieopslag wordt onder meer gebruikt voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet in de Eemshaven.

Vestigingsklimaat

Volgens IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde economie van de provincie Groningen, onderstreept de keuze van S4 GroNext voor de Eemshaven het goede vestigingsklimaat in Groningen voor de industrie. “Daarmee vormt S4 GroNext een belangrijke nieuwe schakel in de steeds sterker wordende keten van circulair werkende bedrijven in ons havengebied”, zegt hij.

Magneetwerking

Volgens Cas König, directeur van Groningen Seaports, gaat het om "een prachtige innovatieve installatie, die het recyclen van plastic combineert met het ondersteunen van het lokale elektriciteitsnet. De vestiging van S4 GroNext op ons terrein zal een magneetwerking hebben."

Het nieuwe bedrijf wordt gebouwd op 5000 vierkante meter aan de Middenweg in de Eemshaven, met uitbreidingsmogelijkheden van nog eens 5000 vierkante meter. Naar verwachting is S4 GroNext vanaf half 2021 operationeel.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring