Navigatie overslaan

Minis­ter Wie­bes zet in op groe­ne water­stof; Gro­nin­gen plukt de vruchten

Minister Wiebes wil inzetten op opschaling van productie van groene waterstof en groen gas. En dat is goed nieuws voor Groningen: bij de Eemshaven wordt door Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland gebouwd aan het grootste groene waterstofproject van Europa.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt Wiebes tal van maatregelen ervoor moeten zorgen dat zowel groen gas als groene waterstof op grote schaal en betaalbaar kunnen worden geproduceerd, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Zo komt de productie van groene waterstof binnenkort voor het eerst in aanmerking voor subsidie voor duurzame energie. Ook maakt Wiebes miljoenen vrij voor pilots om waterstof duurzaam en efficiënt te produceren.

De ambitie van Wiebes sluit aan bij de Groningse plannen, om in de Eemshaven op grote schaal groene waterstof te gaan produceren. Wiebes noemt het Noorden dan ook als de regio waar in het bijzonder de groene waterstofeconomie in gang is gezet.

Windparken op zee

Onlangs presenteerden Groningen Seaports, Gasunie en Shell plannen om met groene elektriciteit van windparken boven de Waddeneilanden grootschalig groene waterstof te gaan produceren. Het kabinet overweegt om de gunning van de exploitatie van windparken te koppelen aan plannen om ze in te zetten voor de productie van groene waterstof. Hij kijkt ook naar de mogelijkheden om waterstof, zoals nu gebeurt, uit aardgas te maken, maar met opvang en opslag onder zee van de CO2 die daarbij vrijkomt.

Groene waterstof

Voor de Gasunie is mogelijk een belangrijke rol weggelegd. Niet alleen als het gaat om de productie, opslag en distributie van groene waterstof, maar mogelijk ook bij de vorming van een markt ervoor. Wiebes ziet mogelijkheden om de prijs van de nu nog dure groene waterstof de komende tien jaar met 50 tot 60 procent te drukken. De daarvoor noodzakelijke markt wil hij stimuleren door een verplichting om aan aardgas een percentage van de groene waterstof toe te voegen.

Gasunie heeft ook plannen om groen gas distribueren naar de oudere bebouwing die niet voldoende is te isoleren om geheel elektrisch te worden verwarmd. Wiebes spreekt zich nu ook uit voor die gedachte. Gasunie wil met de Alkmaarse onderneming SCW Energy vier fabrieken voor groen gas bouwen, onder meer een in Delfzijl.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring