Navigatie overslaan

Con­fe­ren­tie Neder­land Digi­taal vol­gend jaar in Gro­nin­gen én online

In Groningen, én online, vindt volgend jaar 8 en 9 februari de conferentie Nederland Digitaal plaats. De landelijke conferentie zou aanvankelijk in maart van dit jaar plaatsvinden, maar ging toen niet door vanwege de coronacrisis.

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Daarom organiseert het kabinet de Conferentie Nederland Digitaal.

Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden werken op het evenement dan ook samen aan de doelstelling in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

In ieder geval online

De conferentie vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden wordt door de organisatie het programma verder ingevuld. Afhankelijk van de actuele corona-ontwikkelingen zal (een deel van) de conferentie fysiek in Groningen plaatsvinden.

Het evenement wordt georganiseerd door de ministeries van EZK, BZK en Noorden Digitaal waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samenwerken.

Het programma, side-events, info over locatie en de mogelijkheden tot deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring